Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Minh

Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Minh

STT Họ và tên Chức vụ Bộ phận Nhiệm vụ công việc được giao Thông tin
1
TRẦN VĂN CHẲM
Trưởng phòng Ban lãnh đạo Lãnh đạo chung  
2

LÊ VĂN CẢNH
Phó trưởng Phòng Ban lãnh đạo

 
Chỉ đạo chuyên môn Tiểu học -Trung học cơ sở  
3

CAO THÀNH SƠN
Phó trưởng phòng Ban lãnh đạo Chỉ đạo chuyên môn mầm non - Công tác tổ chức thanh tra  
4

LƯƠNG VĂN CHÍNH
Chuyên viên Tổ Chuyên môn                       Quản lý các mặt công tác phong trào như:
 • Xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực";
 • Chương trình "Y tế học đường";
 • Xây dựng trường "Xanh - Sạch - Đẹp & An toàn".
 
5

NGUYỄN THẢO SƠN
Chuyên viên Tổ Chuyên môn
 • Quản lý chuyên môn khối Trung học cơ sở;
 • Xây dựng cơ bản;
 • Công tác giáo dục thường xuyên;
 • Quản lý văn bằng chứng chỉ;
 
6

NGUYỄN TẤN HƯNG
Chuyên viên Tổ Chuyên môn
 • Quản lý chuyên môn khối Tiểu học;
 • Quản lý chuyên môn ngành học mầm non.
 • Phụ trách dự án mô hình trường học mới (GPE-VNEN);
 • Phụ trách dự án Đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP);
 • Phụ trách công tác Kế toán ngành;
 • Quản lý kế toán dự án VNEN và SEQAP
 
7

HUỲNH THANH VŨ
Chuyên viên Tổ Hành chính
 • Quản lý tổ chức thanh tra
 • Quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng;
 
8

PHẠM NHỰT TRƯỜNG
Cán bộ Tổ Kế toán - tài vụ
* Phụ trách công tác Kế toán cơ quan Phòng GD&ĐT
* Thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm Y tế
* Phụ trách thực hiện chi trả chế độ cho học sinh theo Nghị định 49/2010/NĐ_CP;
* Kế toán công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT.
 
9

PHAN LA THĂNG
Cán bộ Tổ Hành chính
 • Báo cáo - Thống kê; Công nghệ thông tin;
 • Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục;
 • Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ;
 • Hỗ trợ ứng dụng CNTT vào công tác văn thư - lưu trữ;  
 • Thường trực Ban quản trị cổng thông tin điện tử ngành GD&ĐT.
Xem thông tin chi tiết
10

NGUYỄN MẠNH TUẤN
Chuyên viên Tổ Hành chính
 • Văn thư - Lưu trữ;
 • Tiếp nhận và trả kết quả ;
 • Vận hành hệ thống Thủ tục hành chính theo TCVN ISO 9001:2008