Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
09/KH-PGDĐT 10/04/2015

Kế hoạch tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015

Tải về
1667/KH-SGDĐT 03/12/2014

Kế hoạch thi đua chuyên đề về "thi đua đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" năm học 2014 - 2015

Tải về
103/KH-UBND 05/11/2014

Kế hoạch thực hiện đổi mới căn bản, toản diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Tải về
712/KH-SGDĐT 09/06/2014

Kế hoạch tập huấn giáo viên về giảng dạy “Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục” và tài liệu dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) cho các trường tiểu học trong toàn tỉnh

Tải về
40/KH-BCĐ 29/05/2014

Kế hoạch triển khai thực hiện của ban chỉ đạo thực hiện Đề án lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020

Tải về
39/KH-UBNB 29/05/2014

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Tải về
92/KH-LĐLĐ 19/05/2014

Kế hoạch tổ chức chuộc thi tìm hiểu "85 năm Công đoàn Việt Nam - 38 năm Công đoàn Kiên Giang xây dựng và phát triển"

Tải về
10/KH-PGDĐT 10/03/2014

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua Hệ thống Quản lý nhân sự ngành Giáo dục và Đào tạo (PMIS)

Tải về
104-KH/HU 27/02/2014

Kế hoạch của Huyện ủy An Minh về thực hiện Nghị quyết TW 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Tải về
02/KH-UBND 02/01/2014

Kế hoạch tổ chức thực hiện Hệ thống thông tin điện tử Quản lí phổ cập giáo dục – Chống mù chữ

Tải về
561/KH-PGDĐT 27/11/2013

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm định cơ sở giáo dục năm học 2013 - 2014

Tải về
465/KH-PGDĐT 09/10/2013

Kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn giao thông năm 2013 cấp THCS

Tải về
463/KH-PGDĐT 09/10/2013

Kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn giao thông năm 2013 Bậc Mầm non

Tải về
464/KH-PGDĐT 09/10/2013

Kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn giao thông năm 2013 cấp Tiểu học

Tải về
1175/KH-SGDĐT 23/09/2013

Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư lưu trữ và cài cách hành chính năm học 2013 - 2014

Tải về
07-KH/CB 28/06/2013

Kế hoạch Chấn chỉnh một số việc trong việc thực hiện học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất làcán bộ lãnh đạo chủ...

Tải về
08 - KH/CB 20/06/2013

Kế hoạch thực thiện“ Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” theo Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tải về
06 KH/CB 06/05/2013

Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Tải về
01-ĐK/CB 06/04/2012

Bản đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”

Tải về
05-KH/CB 02/04/2012

Kế hoạch "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2012

Tải về
 

Văn bản

Thống Kê

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 662
  • Tháng hiện tại: 58803
  • Tổng lượt truy cập: 4579974

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Đăng ký nhận tin qua email

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT