Dự thảo Quyết định kiện toàn tổ phụ trách công nghệ thông tin

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/10/2013 10:44 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn tổ chuyên trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học tại các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo An Minh
Dự thảo Quyết định kiện toàn tổ phụ trách công nghệ thông tin

Dự thảo Quyết định kiện toàn tổ phụ trách công nghệ thông tin

 
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN AN MINH
 
- Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 23/07/2012 của UBND huyện An Minh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện An Minh;
- Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
- Thực hiện Công văn Số:1132/SGDĐT-CNTT ngày 12/9/2013 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 – 2014
- Theo đề nghị của Bộ phận phụ trách công nghệ thông tin phòng, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập tổ phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học trực thuộc Phòng GD&ĐT An Minh (gọi tắt là tổ phụ trách CNTT) gồm các ông bà có tên và giữ chức vụ theo danh sách đính kèm.

Điều 2: Tổ công tác có nhiệm vụ thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy tại cơ quan phòng GD&ĐT An Minh và các đơn vị trường học trực thuộc, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
+ Lập kế hoạch thực hiện công tác ứng dụng CNTT từng tháng, quý, năm tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo thực hiện công tác này tại các đơn vị cơ sở giáo dục trực thuộc;
+Phối hợp với xử lý sự cố về công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục đảm bảo hệ thống mạng internet, mạng máy của cơ sở giáo dục được thông suốt, an toàn;
+ Soạn thảo, tìm kiếm, xây dựng các nội dung đào tạo cho cán bộ giáo viên toàn ngành về các công tác ứng dụng công nghệ thông tin như: trình duyệt web, email, E-learning, ….. và các chương trình dùng dung theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Kiên Giang;
+ Tham dự các khoá học tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng cho công tác triển khai các nhiệm vụ của ngành.
+ Phối hợp với Bộ phận Phụ trách CNTT phòng GD&ĐT và các bộ phận của Phòng GD&ĐT trong việc ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy thông qua các chương trình:
  • Hệ thống cổng thông tin điện tử ngành GD&ĐT, bao gồm Website Phòng GD&ĐT và các website của các đơn vị;
  • Hệ thống email Phòng GD&ĐT An Minh (có dạng …@anminh.edu.vn) hoặc email Sở GD&ĐT Kiên Giang (có dạng …@anminh.edu.vn);
  • Hệ thống quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, Tiểu học và THCS;
  • Phần mềm Quản lý trường học SMAS 2.0 dành cho các trường Tiểu học và THCS;
  • Chương trình kết nối mạng giáo dục theo mô hình kết nối cáp quang FTTH của Công ty VIETTEL;
  • Chương trình Hội nghị trực tuyến VMEET với 12 điểm cầu, trong đó 11 điểm cầu đặt tại 11 trường tại 11 xã, thị trấn;
  • Tập huấn soạn thảo bài giảng điện tử theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Kiên Giang;
  • Các chương trình ứng dụng CNTT khác có liên quan
Việc quản lý các chương trình trên đây chỉ là phụ trách về mặt kỹ thuật đảm bảo việc thực hiện thông suốt từ phòng đến các đơn vị trường, không bao gồm trực tiếp thực hiện chương trình (nếu thủ trưởng đơn vị không giao việc).

Điều 3: Chế độ của thành viên tổ phụ trách CNTT được thực hiện tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động. Trong đó: Định mức quy ra tiết dạy không quá 04 tiết/ tuần đối với các đơn vị có Phòng máy (cán bộ phải được giao thêm nhiệm vụ quản lý phòng máy) và không quá 02 tiết/ tuần đối với các đơn vị trường còn lại.

Điều 4: Các Ông (Bà) có tên trong Điều 1, các cơ sở giáo dục trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này điều bãi bỏ./.
Tác giả bài viết: Bộ phận phụ trách CNTT Phòng

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn