Công văn thực hiện công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh năm học 2014 – 2015 và BHYT cho thân nhân người lao động

Đăng lúc: Thứ tư - 24/09/2014 13:56 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Căn cứ Công văn số 144/UBND-BHXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của UBND huyện An Minh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh; Công văn số 198/UBND-VHXH ngày 12 tháng 8 năm 2014 của UBND huyện An Minh về việc thực hiện BHYT cho thân nhân người lao động, Phòng GDĐT huyện An Minh đề nghị các đơn vị trường triển khai thực hiện tốt một số việc liên quan như sau:
Công văn thực hiện công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh năm học 2014 – 2015 và BHYT cho thân nhân người lao động

Công văn thực hiện công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh năm học 2014 – 2015 và BHYT cho thân nhân người lao động

 
 1. Một số văn bản chỉ đạo thực hiện:
  1. Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014 thực hiện đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và đến năm 2020 trên địa bàn huyện An Minh;
  2. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014 của UBND huyện An Minh về thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 07/11/2013 của ban thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT giai đoạn 2012 – 2020;
  3. Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2014 của ban chỉ đạo thực hiện đề án lộ trình tiến tới BHYT toàn dân;
  4. Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của UBND huyện An Minh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh;
  5. Công văn số 198/UBND – BHXH ngày 12 tháng 8 năm 2014 của UBND huyện An Minh về việc thực hiện BHYT cho thân nhân người lao động;
  6.  Quy chế số 01/QCPH-BHXH-PGDĐT ngày 04 tháng 03 năm 2014 của BHXH và Phòng GDĐT An Minh về phối hợp công tác giữa BHXH và Phòng GDĐT huyện An Minh trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp.
  7. Hướng dẫn số 54/HD-PGDĐT-BHXH ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Phòng GDĐT và BHXH huyện An Minh về thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh.
  8. Hướng dẫn số 869/HD-BHXH ngày 17 tháng 9 năm 2014 của BHXH tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện BHYT thân nhân người lao động
* Lưu ý: kích chọn để tải các văn bản trên

 1. Về thực hiện BHYT cho học sinh:
  1. Các trường tiểu học và THCS nghiêm túc thực hiện tinh thần Công văn số 144/KH-UBND ngày 30/7/2014 của UBND huyện, Hướng dẫn số 54/HD-PGDĐT-BHXH ngày 04/8/2014 của PGDĐT và BHXH huyện. Theo đó, Phòng GDĐT phân bổ chi tiêu cho các đơn vị trường theo phụ lục đính kèm (thay thế cho phụ lục đính kèm theo Hướng dẫn 54/HD-PGDĐT-BHXH căn cứ vào 80% học sinh năm học 2014 – 2015 của các trường).
  2. Các đơn vị trường phối hợp với BHXH huyện An Minh thực hiện công tác BHYT cho học sinh đúng theo quy định. Thời gian thu BHYT học sinh năm học 2014 – 2015 thực hiện theo tinh thần Thông báo số 77/TB-BHXH ngày 19 tháng 9 năm 2014 của BHXH An Minh về thông báo thời gian thi BHYT học sinh năm học 2014 – 2015 (đính kèm).
  3. Giao Hiệu trưởng trường lập kế hoạch và thực hiện sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, thanh quyết toán với BHXH huyện đúng quy định; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng GDĐT nếu để xãy những sai sót không đúng theo quy định hiện hành.
  4. Giao bộ phận Kế toán – tài chính (Ông Đỗ Thanh Nhã – Di động: 0972.834.835), Bộ phận y tế trường học (Ông Lương Văn Chính – Di động: 0946.131.505) Phòng GDĐT kiểm tra, đôn đốc báo cáo lãnh đạo Phòng GDĐT về tiến độ thực hiện và những vấn đề phát sinh để có hướng chỉ đạo kịp thời.
 2. Về thực hiện BHYT cho thân nhân người lao động:
  1. Thủ trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS chỉ đạo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc việc tham gia BHYT cho thân nhân của mình theo quy định của Luật BHYT và  Hướng dẫn số 869/HD-BHXH ngày 17 tháng 9 năm 2014 của BHXH tỉnh Kiên Giang.
  2. Giao bộ phận kế toán – tài chính (Ông Đỗ Thanh Nhã) Phòng GDĐT theo dõi kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Phòng GDĐT về tiến độ thực hiện và những vấn đề phát sinh để có hướng chỉ đạo kịp thời.
Trên đây là một số yêu cầu thực hiện công tác BHYT cho học sinh năm học 2014 – 2015 và BHYT cho thân nhân người lao động. Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả. Trong quá trình thực hiện có điều chưa rõ liên hệ với BHXH huyện An Minh (Điện thoại: 077.3887164 – 0773.884.164) để biết thêm./.


TẢI CÔNG VĂN 77/PGDĐT-VP TẠI ĐÂY!

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn