Triển khai tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học

Đăng lúc: Thứ năm - 09/10/2014 09:19 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Căn cứ công văn 1257/SGDĐT-GDTH ngày 02/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT; Căn cứ công văn 112/SGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v Tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai việc nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học ở địa phương như sau:
Triển khai tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học

Triển khai tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học

1. Mục đích
- Triển khai đến cán bộ quản lí và giáo viên hiểu rõ thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí và giáo viên về đánh giá học sinh tiểu học.
2. Đối tượng tập huấn
Tất cả cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trực tiếp dạy lớp tại 23 trường tiểu học.
Riêng 05 trường tham gia dự án VENEN ( Trường tiểu học : Thị trấn 1; Đông Hưng B; Đông Thanh 3; Đông Hòa 4; Tân Thạnh 2) mỗi đơn vị cử 3 (ba) người gồm: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và 01 giáo viên có khả năng triển khai lại tại đơn vị. Sau khi tập huấn cấp huyện xong hiệu trưởng lập kế hoạch tập huấn tại trường theo công văn 112/SGDĐT-GDTH nêu trên.
3. Nội dung, phương pháp tập huấn
- Triển khai cách đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
- Thống nhất nội dung nhận xét, cách nhận xét theo công cụ, nhận xét bằng lời nói trực tiếp, viết vào phiếu, vở, học bạ và sổ theo dõi chất lượng. Phương pháp tập huấn theo cách học viên tự nghiên cứu tài liệu và cùng chia sẻ.
 
4. Hình thức tổ chức, địa điểm và thời gian tập huấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo cử báo cáo viên là cán bộ tập huấn cấp Trung ương trực tiếp triển khai lại tại các lớp tập huấn.
Mỗi lớp tập huấn 02 (hai) ngày; được chia thành 09 lớp với  699 học viên; cụ thể như sau:
4.1. Lớp thứ 1: Từ ngày 10, 11/10/2014; địa điểm tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo, gồm có 75 học viên; Gồm các đơn vị sau:
- Trường Tiểu học Thị trấn 2, gồm  25 người;
- Trường Tiểu học Danh Coi, gồm 35 người;
- 05 trường tham gia dự án VNEN nêu trên; mỗi đơn vị 3 người, tổng số 15 người.
4.2. Lớp thứ 2: Từ ngày 12, 13/10/2014; địa điểm tại Hội trường UBND xã Vân Khánh, có 03 đơn vị gồm 112 người.
- Trường Tiểu học Vân Khánh Tây, gồm 34 người;
- Trường Tiểu học Vân Khánh 1, gồm  44 người;
- Trường Tiểu học Vân Khánh 2, gồm  34 người;
Giao cho ông Đỗ Quang Trung, Hiệu trưởng trường tiểu học Vân Khánh 1 liên hệ với UBND xã để lo cơ sở vật chất và 01 máy chiếu.
4.3. Lớp thứ 3: Từ ngày 12, 13/10/2014; địa điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh , có 02 đơn vị gồm 72  người.
- Trường Tiểu học Đông Thạnh 1, gồm 46 người;
- Trường Tiểu học Đông Thạnh 2, gồm 26 người;
Giao cho ông Lưu Minh Nha, Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thạnh 1 liên hệ với UBND xã để lo cơ sở vật chất và 01 máy chiếu.
4.4. Lớp thứ 4: Từ ngày 14, 15/10/2014; địa điểm tại Hội trường UBND xã Đông Hưng, có 03 đơn vị gồm 79 người.
- Trường Tiểu học Đông  Hưng 1, gồm 22 người;
- Trường Tiểu học Đông  Hưng 2, gồm 34 người;
- Trường Tiểu học Đông  Hưng 3, gồm 23 người;
Giao cho ông Nguyễn Văn Lùng, Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Hưng 1 liên hệ với UBND xã để lo cơ sở vật chất và 01 máy chiếu.
4.5. Lớp thứ 5: Từ ngày 14, 15/10/2014; địa điểm tại Hội trường UBND xã Vân Khánh Đông, có 02 đơn vị gồm 60 người.
- Trường Tiểu học Vân Khánh Đông 1, gồm 29 người;
- Trường Tiểu học Vân Khánh Đông 2, gồm 31 người.
Giao cho ông Nguyễn Thành Tính, Hiệu trưởng trường tiểu học Vân Khánh Đông 1 liên hệ với UBND xã để lo cơ sở vật chất và 01 máy chiếu.
4.6. Lớp thứ 6: Từ ngày 20, 21/10/2014; địa điểm tại Hội trường UBND xã Tân Thạnh, có 03 đơn vị gồm 84 người.
- Trường Tiểu học Tân Thạnh 1,  gồm 31 người;
- Trường Tiểu học Thuận Hòa 3,  gồm 31 người;
- Trường Tiểu học Thuận Hòa 4,  gồm 22 người;
Giao cho ông Nguyễn Văn Nhanh, Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thạnh 1 liên hệ với UBND xã để lo cơ sở vật chất và 01 máy chiếu.
4.7. Lớp thứ 7: Từ ngày 20, 21/10/2014; địa điểm tại Hội trường UBND xã Đông Hưng A, có 02 đơn vị gồm  51 người.
- Trường Tiểu học Đông Hưng A1,  gồm 26 người;
- Trường Tiểu học Đông Hưng A2,  gồm 25 người;
Giao cho ông Võ Thành Tân, Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Hưng A1 liên hệ với UBND xã để lo cơ sở vật chất và 01 máy chiếu.
4.8. Lớp thứ 8: Từ ngày 22, 23/10/2014; địa điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hòa, có 02 đơn vị gồm 66 người.
- Trường Tiểu học Thuận Hòa 1,  gồm 39 người;
- Trường Tiểu học Thuận Hòa 2,  gồm 27 người;
Giao cho ông Nguyễn Quốc Việt, Hiệu trưởng trường tiểu học Thuận Hòa 1 liên hệ với UBND xã để lo cơ sở vật chất và 01 máy chiếu.
4.9. Lớp thứ 9: Từ ngày 22, 23/10/2014; địa điểm tại Hội trường UBND xã Đông Hòa, có 02 đơn vị gồm 100 người.
- Trường Tiểu học Đông Hòa 1,  gồm 23 người;
- Trường Tiểu học Đông Hòa 2,  gồm 26 người;
- Trường Tiểu học Đông Hòa 3,  gồm 27 người;
- Trường Tiểu học Đông Hòa 5,  gồm  24 người.
Giao cho ông Lương Minh Hoàng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Hòa 2 1 liên hệ với UBND xã để lo cơ sở vật chất và 01 máy chiếu.
* Khai mực lúc 7 giờ 30 phút ngày đầu tiên của lớp tập huấn.
5. Tài liệu tập huấn:
Phòng Giáo dục và Đào tạo photo các loại tài liệu tập huấn tăng cường năng lực về đánh giá học sinh tiểu học, Sổ theo dõi kết quả học tập và sổ học bạ để cấp cho học viên.
Học viên mang theo sách giáo khoa hiện hành, chuẩn kiến thức kĩ năng của lớp (môn) mình  đang dạy và thông tư 30 nêu trên.
5. Kinh phí
- Phòng Giáo dục và Đào tạo sử dụng kinh phí chi sự nghiệp để tổ chức.
- Đối với tập huấn theo cụm trường VNEN thì sử dụng kinh phí của dự án theo công văn 112 nêu trên.
- Học viên dự tập huấn được thanh toán công tác phí theo chế độ hiện hành tại đơn vị.
Nhận được công văn, yêu cầu hiệu trưởng các trường tiểu học thực hiện đúng theo tinh thần công văn và cử thành phần tham dự đúng theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Hưng, Tổ phổ thông) để được trao đổi, hướng dẫn./.

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn