Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục hè 2015 và chuẩn bị khai giảng năm học 2015 - 2016

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục hè 2015 và chuẩn bị khai giảng năm học 2015 - 2016

Kế hoạch số 17/KH-PGDĐT ngày 07/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục hè 2015 và chuẩn bị khai giảng năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 24-06-2015 11:42:05 AM | Đã xem: 1025 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thư mời hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch kiểm tra công nhận PCGD mầm non năm 2014 (năm học 2014 - 2015)

Thư mời hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch kiểm tra công nhận PCGD mầm non năm 2014 (năm học 2014 - 2015)

Thư mời số 24/TM-ĐKT ngày 22/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch kiểm tra công nhận PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014 (Năm học 2014 - 2015)

Đăng lúc: 23-06-2015 06:16:25 PM | Đã xem: 1026 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thư mời họp đoàn kiểm tra công nhận PCGD mầm non năm 2014 (năm học 2014 - 2015)

Thư mời họp đoàn kiểm tra công nhận PCGD mầm non năm 2014 (năm học 2014 - 2015)

Thư mời số 23/TM-ĐKT ngày 22/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc họp đoàn kiểm tra công nhận PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014 (Năm học 2014 - 2015)

Đăng lúc: 23-06-2015 06:13:10 PM | Đã xem: 901 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Đăng lúc: 23-06-2015 04:29:12 PM | Đã xem: 942 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội năm 2015

Thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội năm 2015

Công văn số 959/SGDĐT-GDCN-ĐTBD ngày 19/06/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hệ đào tạo từ xa của Trường Đại học sư phạm Hà Nội Năm 2015

Đăng lúc: 23-06-2015 02:58:21 PM | Đã xem: 991 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014

Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 22/06/2015 của UBND huyện An Minh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận các đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014 (năm học 2014 - 2015)

Đăng lúc: 23-06-2015 11:01:58 AM | Đã xem: 882 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 12/06/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Đăng lúc: 22-06-2015 10:52:40 AM | Đã xem: 996 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Báo cáo kết quả giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Báo cáo kết quả giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Báo cáo số 1506/BC-HĐPH ngày 15/06/2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Kiên Giang về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Đăng lúc: 22-06-2015 10:49:31 AM | Đã xem: 928 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Kết quả trả lời kiến nghị cử tri Kiên Giang của các Bộ, Ngành trung ương

Kết quả trả lời kiến nghị cử tri Kiên Giang của các Bộ, Ngành trung ương

Công văn số 55/DĐBQH-VP ngày 16/06/2015 của Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Kiên Giang về việc cung cấp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri Kiên Giang của các Bộ, Ngành Trung ương

Đăng lúc: 22-06-2015 10:15:26 AM | Đã xem: 879 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Quyết định thành lập Ban chấm thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm lớp, Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học lần thứ I, năm học 2014-2015

Quyết định thành lập Ban chấm thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm lớp, Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học lần thứ I, năm học 2014-2015

Quyết định số 57/QĐ-PGDĐT ngày 15/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc thành lập Ban chấm thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm lớp, Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học lần thứ I, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 18-06-2015 11:43:08 PM | Đã xem: 889 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Quyết định thành lập ban coi thi hiểu biết và ứng xử sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp

Quyết định thành lập ban coi thi hiểu biết và ứng xử sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp

Quyết định số 55/QĐ-PGDĐT ngày 15/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc thành lập Ban coi thi hiểu biết và thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học lần thứ I, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 18-06-2015 11:39:46 PM | Đã xem: 824 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông báo số 2 Hội thi giáo viên tiểu học cấp tiểu học lần I, năm 2014

Thông báo số 2 Hội thi giáo viên tiểu học cấp tiểu học lần I, năm 2014

Thông báo số 10/TB-PGDĐT ngày 15/06/2015 của Phòng GDĐT về Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học, lần thứ I, năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: 18-06-2015 11:29:13 PM | Đã xem: 809 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Điều chỉnh thời gian và đối tượng dự khảo sát năng lực tiếng Anh năm 2015

Điều chỉnh thời gian và đối tượng dự khảo sát năng lực tiếng Anh năm 2015

Công văn số 880/SGDĐT-GDCN-ĐTBD ngày 08/06/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc Điều chỉnh thời gian và đối tượng dự khảo sát năng lực tiếng Anh năm 2015

Đăng lúc: 18-06-2015 11:25:20 AM | Đã xem: 883 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Ôn tập và rèn luyện trong hè cho học sinh THCS chưa đủ điều kiện xét lên lớp năm học 2014 - 2015

Ôn tập và rèn luyện trong hè cho học sinh THCS chưa đủ điều kiện xét lên lớp năm học 2014 - 2015

Công văn số 38/PGDĐT-THCS ngày 16/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về kế hoạch ôn tập và rèn luyện trong hè cho học sinh THCS chưa đủ điều kiện xét lên lớp năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: 18-06-2015 11:06:53 AM | Đã xem: 795 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Giấy mời triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Giấy mời triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Giấy mời số 80/GM-UBND ngày 18/06/2015 Hội nghị triển khai thực hiện nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

Đăng lúc: 18-06-2015 09:22:48 AM | Đã xem: 932 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Kế hoạch thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch sp61 76/KH-UBND ngày 30/08/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Đăng lúc: 17-06-2015 04:47:08 PM | Đã xem: 799 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Tổ chức xét biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015

Tổ chức xét biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015

Công văn số 101/UBND-NV ngày 12/06/2015 của UBND huyện An Minh về việc tổ chức xét biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015

Đăng lúc: 16-06-2015 05:23:53 PM | Đã xem: 902 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Kế hoạch phòng chống tham nhũng giai đoạn 2015 - 2016 huyện An Minh

Kế hoạch phòng chống tham nhũng giai đoạn 2015 - 2016 huyện An Minh

Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 16/06/2015 của UBND huyện An Minh về việc thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2015 - 2016 trên địa bàn huyện An Minh

Đăng lúc: 16-06-2015 05:18:05 PM | Đã xem: 729 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông báo triệu tập giáo viên Tiếng Anh dự bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh

Thông báo triệu tập giáo viên Tiếng Anh dự bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh

Công văn số 930/SGDĐT-GDCN-ĐTBD ngày 16/06/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc Thông báo triệu tập giáo viên Tiếng Anh dự bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh cấp độ B1 lên B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng lúc: 16-06-2015 01:46:32 PM | Đã xem: 829 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Công văn yêu cầu đánh giá hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

Công văn yêu cầu đánh giá hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

Công văn số 36/PGDĐT-TTHTCĐ ngày 15/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh

Đăng lúc: 15-06-2015 03:47:09 PM | Đã xem: 837 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Đăng ký nhận tin qua email

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT