Đăng lúc: 08-06-2015 03:25:39 PM | Đã xem: 1093 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới , Hoạt động phong trào khác
Giấy mời họp báo tháng 6 năm 2015

Giấy mời họp báo tháng 6 năm 2015

Số 21/GM-PGDĐT ngày 08/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh

Đăng lúc: 08-06-2015 01:57:23 PM | Đã xem: 862 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông báo tuyển sinh năm 2015 trình độ trung cấp hệ chính quy

Thông báo tuyển sinh năm 2015 trình độ trung cấp hệ chính quy

Thông báo số 25/TB-CĐSP ngày 22/04/2015 của trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang về việc tuyển sinh năm 2015 trình độ trung cấp hệ chính quy

Đăng lúc: 05-06-2015 11:58:18 AM | Đã xem: 839 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông báo tuyển sinh năm 2015 trình độ cao đẳng hệ chính quy

Thông báo tuyển sinh năm 2015 trình độ cao đẳng hệ chính quy

Số 26/TB-CĐSP ngày 27/04/2015 của Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang

Đăng lúc: 05-06-2015 11:51:53 AM | Đã xem: 802 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Báo cáo kết quả hoạt động dạy học các lớp VNEN năm học 2014-2015

Báo cáo kết quả hoạt động dạy học các lớp VNEN năm học 2014-2015

Số 170/GDTH-VNEN ngày 05/06/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang

Đăng lúc: 05-06-2015 10:20:02 AM | Đã xem: 792 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Đăng lúc: 05-06-2015 09:08:32 AM | Đã xem: 815 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Đăng lúc: 05-06-2015 09:06:59 AM | Đã xem: 760 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Báo cáo tổng kết nhân rộng các lớp VNEN năm học 2014 - 2015

Báo cáo tổng kết nhân rộng các lớp VNEN năm học 2014 - 2015

Số 20/BC-PGDĐT ngày 02/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh

Đăng lúc: 05-06-2015 09:05:01 AM | Đã xem: 713 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2015 - 2016

Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2015 - 2016

Công văn số 825/SGDĐT-GDTH ngày 29/05/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang

Đăng lúc: 03-06-2015 11:43:16 AM | Đã xem: 802 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Đăng lúc: 03-06-2015 05:49:47 AM | Đã xem: 736 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo  và Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Đăng lúc: 02-06-2015 10:27:03 PM | Đã xem: 682 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đăng lúc: 02-06-2015 10:23:54 PM | Đã xem: 438 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản mới
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 2015 cấp tiểu học

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 2015 cấp tiểu học

Công văn số 717/SGDĐT-GDTH ngày 25/05/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang

Đăng lúc: 02-06-2015 09:49:17 PM | Đã xem: 800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông báo đăng ký giao dịch điện tử về thủ tục tham gia bảo hiểm

Thông báo đăng ký giao dịch điện tử về thủ tục tham gia bảo hiểm

Số 56/TB-BHXH ngày 14/05/2015 của Bảo hiểm xã hội An Minh

Đăng lúc: 02-06-2015 09:43:57 PM | Đã xem: 777 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Đăng lúc: 02-06-2015 07:00:44 PM | Đã xem: 794 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Công văn tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè

Công văn tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè

Công văn số 640/SYT-NVY ngày 27/5/2015 của Sở Y tế

Đăng lúc: 02-06-2015 10:20:56 AM | Đã xem: 712 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2015 - 2016

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2015 - 2016

UBND huyện phê duyệt Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT của Phòng GDĐT về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 02-06-2015 09:01:49 AM | Đã xem: 763 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Quyết định thành lập hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp THCs năm học 2014 - 2015

Quyết định thành lập hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp THCs năm học 2014 - 2015

UBND huyện An MInh ban hành quyết định số 2058/QĐ-UBND về việc thành lập các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp năm học - 2014-2015

Đăng lúc: 02-06-2015 08:36:13 AM | Đã xem: 699 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua

Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua

Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của UBND huyện An Minh

Đăng lúc: 01-06-2015 07:18:00 PM | Đã xem: 713 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Quyết định hỗ trợ tiền thưởng cho giảng viên, giáo viên, sinh viên,  học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập   trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định hỗ trợ tiền thưởng cho giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định hỗ trợ tiền thưởng cho giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Đăng lúc: 01-06-2015 11:02:26 AM | Đã xem: 754 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Đăng ký nhận tin qua email

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT