Trường THCS Đông Hưng A đạt tiêu chuẩn kiểm định cấp độ 1

Sở Giáo dục Đào tạo Kiên Giang vừa có Quyết định số 71/QĐ-SGDĐT ngày 26/01/2015 công nhận trường THCS Đông Hưng A đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1.
Trường THCS Đông Hưng A đạt tiêu chuẩn kiểm định cấp độ 1
 Là một trong trường đầu tiên của huyện An Minh thực hiện trên phần mềm hoàn thành đầy đủ báo cáo tự đánh giá trên phần mềm, được Sở GDĐT đánh giá ngoài và được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 1. Đồng thời, trường THCS Đông Hưng A cũng là trường đầu tiên của huyện được chứng nhận vinh dự này. Đây là công sức của cả tập thể trường trong những năm qua, nhất là 5 năm gần đây dưới sự quyết tâm của lãnh đạo ban giám hiệu, giáo viên, công nhân viên của nhà trường.

Theo Ông Nguyễn Văn Thông - Hiệu trưởng trưởng THCS Đông Hưng A: "Trong thời gian tới Trường tiếp tục tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất,  thu thập thông tin minh chứng theo từng năm để đạt mức độ 2 vào năm 2017".

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi làm việc của đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát và kiểm tra tại trường.


Tác giả bài viết: Đặng Hoài Ngọc