Bản giá sách Familly and Friend năm học 2015- 2016

Đại Trường Phát Gửi lời Tri Ân đến Quý Thầy Cô trong những năm qua đã đã giúp ĐTP trong việc đưa sách thật đến với các Học sinh. Để phục vụ tốt năm học mới 2015- 2016 Công ty Đại Trường Phát Trân trọng gửi đến quý Thầy cô bản báo giá sách.
MÃ SÁCH TÊN SÁCH
 ĐƠN GIÁ
 
GHI CHÚ
A TÀI LIỆU CHÍNH    
9780194813075 First Friends Lớp 1 sách bài học             99.000  
9780194813099 First Friends Lớp 1 sách bài tập            60.000  
8935086301302 First Friends Lớp 1 Audio CD            15.000  
9786046801726 First Friends Lớp 1 sách giáo viên             72.000  
9780194432085 First Friends Lớp 1 Bộ tài liệu dành cho giáo viên            264.000  
8938504736113 First Friends Lớp 1 Pack ( SB, WB, CD)          164.000  
       
9780194813082 First Friends Lớp 2 sách bài học             99.000  
9780194813105 First Friends Lớp 2 sách bài tập            60.000  
8935086301319 First Friends Lớp 2 Audio CD            15.000  
9786046801733 First Friends Lớp 2 sách giáo viên             72.000  
9780194432139 First Friends Lớp 2 Bộ tài liệu dành cho giáo viên            264.000  
8938504736106 First Friends Lớp 2 Pack ( SB, WB, CD)          164.000  
       
9780194812696 Family and Friends Lớp 3 sách học sinh            95.000  
9780194812726 Family and Friends Lớp 3 sách bài tập            55.000  
9786046800002 Family and Friends Lớp 3 Audio CDs (2 CD)            30.000  
9786046800019 Family and Friends Lớp 3 Đĩa Multi-Rom            15.000  
9786046800040 Family and Friends Lớp 3 sách giáo viên             72.000  
9786046800026 Family and Friends Lớp 3 Flashcards & Phonics Cards          362.000  
9780194812962 Family and Friends Lớp 3 I-TOOL giáo án điện tử            35.000  
8938504736014 Family and Friends Lớp 3 trọn bộ (Bao gồm : Sách học sinh, sách bài tập, đĩa CDs, MultiRom).          185.000  
       
9780194812702 Family and Friends Lớp 4 sách học sinh            95.000  
9780194812733 Family and Friends Lớp 4 sách bài tập            55.000  
8935086301180 Family and Friends Lớp 4 Audio CDs (2 CD)            30.000  
8935086301166 Family and Friends Lớp 4 Đĩa Multi-Rom            15.000  
9786046800804 Family and Friends Lớp 4 sách giáo viên             72.000  
9786046800767 Family and Friends Lớp 4 Flashcards & Phonics Cards           399.000  
9780194812979 Family and Friends Lớp 4 I-TOOL giáo án điện tử             35.000  
8938504736038 Family and Friends Lớp 4 trọn bộ (Bao gồm : Sách học sinh, sách bài tập, đĩa CDs, MultiRom).          185.000  
       
9780194812719 Family and Friends Lớp 5 sách học sinh            95.000  
9780194812740 Family and Friends Lớp 5 sách bài tập            55.000  
8935086301197 Family and Friends Lớp 5 Audio CDs (2 CD)            30.000  
8935086301173 Family and Friends Lớp 5 Đĩa Multi-Rom            15.000  
9786046800811 Family and Friends Lớp 5 sách giáo viên             72.000  
9786046800781 Family and Friends Lớp 5 Flashcards & Phonics Cards           399.000  
9780194812986 Family and Friends Lớp 5 I-TOOL giáo án điện tử             35.000  
8938504736021 Family and Friends Lớp 5 trọn bộ (Bao gồm : Sách học sinh, sách bài tập, đĩa CDs, MultiRom).          185.000  
       
B  TRUYỆN ĐỌC    
9786041016187      The growing mushroom            54.000  
9786041016194      My own Picture            54.000  
9786042007481      I Love You, Mother SB            54.000