Chỉ đạo dạy và học môn tin học cấp tiểu học

Chỉ đạo dạy và học môn tin học cấp tiểu học
Công văn số 1254/SGDĐT-GDTH ngày 17/08/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc chỉ đạo dạy và học môn tin học cấp tiểu học
.