Kết quả trúng tuyển kỳ thi viên chức

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện An Minh năm 2016
.

Tác giả bài viết: Phan La Thăng