Danh sách 11 trường Mầm non

TT Biểu trưng
(logo)
TÊN TRƯỜNG
(MẦM NON)
Địa chỉ Email
Điện thoại Website
1 THỊ
TRẤN
THỨ
11

 
Khu vực 3 ,
Thị Trấn Thứ 11
mnththitran@anminh.edu.vn
077.3884 ...... http://c0thitranthu11.anminh.edu.vn
2 ĐÔNG
HƯNG
A
..............
Xã Đông Hưng A
mndonghunga@anminh.edu.vn
077.3884...... http://c0donghunga.anminh.edu.vn
3 ĐÔNG
THẠNH
Ấp Thạnh Phú,
Xã Đông Thạnh
mndongthanh@anminh.edu.vn
077.3252 555 http://c0dongthanh.anminh.edu.vn
4 TÂN
THẠNH
Ấp Xẻo Nhàu A,
Xã Tân Thạnh
mntanthanh@anminh.edu.vn
077. 354 5555 http://c0tanthanh.anminh.edu.vn
5 ĐÔNG
HÒA
Ấp Bảy Xáng,
Xã Đông Hòa
mndonghoa@anminh.edu.vn
077.86 85 150 http://c0donghoa.anminh.edu.vn
6 THUẬN
HÒA
Ấp Chín B,
Thuận Hòa
mnthuanhoa@anminh.edu.vn
0773.532.128 http://c0thuanhoa.anminh.edu.vn
7 VÂN
KHÁNH
Kim Quy B,
Xã Vân Khánh
mnvankhanh@anminh.edu.vn
............. http://c0vankhanh.anminh.edu.vn
8 VÂN
KHÁNH
TÂY
............. mnvankhanhtay@anminh.edu.vn
........ http://c0vankhanhtay.anminh.edu.vn
9   ĐÔNG HƯNG   mndonghung@anminh.edu.vn
http://c0donghung.anminh.edu.vn
10   ĐÔNG HƯNG B   mndonghungb@anminh.edu.vn
http://c0donghungb.anminh.edu.vn
11   VÂN
KHÁNH
ĐÔNG
  mnvankhanhdong@anminh.edu.vn
http://c0vankhandong.anminh.edu.vn