Tổ chức thành công Hội thi “Vở sạch, chữ đẹp” cấp tiểu học năm học 2013 - 2014

Vừa qua, tại trường Tiểu học Thị Trấn 1, Phòng giáo dục và đào tạo huyện An Minh tổ chức thành công Hội thi “Vở sạch, chữ đẹp” cấp tiểu học năm học 2013 – 2014. Tham dự Hội thi có 498 em đến từ 28 trường Tiểu học trong toàn huyện.

 

Triển khai phần mềm quản lý nhà trường SMAS tại huyện An Minh

Ngày 01/4/2014, Chi nhánh Viettel Kiên Giang phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện An Minh tổ chức lớp tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm SMAS vào công tác quản lý của các đơn vị trường học. Tham gia lớp tập huấn có 88 giáo viên là các đồng chí đại diện Ban giám hiệu và cán bộ phụ trách nhập liệu của các trường THCS, Tiểu học trong huyện.

 

Tiếp tục cuộc vận động thực hiện chương trình "Tiếp sức người thầy" năm 2014

Căn cứ vào kết quả thực hiện trong các năm qua, được sự thống nhất của Đảng ủy Sở GD&ĐT và sự phối hợp của Sở GD&ĐT Kiên Giang, ngày 28/03/2014, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-CĐN về việc Tiếp tục vận động thực hiện chương trình "Tiếp sức người Thầy" năm 2014.

 

Tổ chức thành công Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh cụm thi Huyện An Minh

Thực hiện theo hướng dẫn số 311/SGDĐT-GDDTrH về việc tổ chức kì thi IOE cấp tỉnh, ngày 22 tháng 03 năm 2014, tại trường THCS Vân Khánh Đông, đã diễn ra Hội thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh cụm thi huyện An Minh.

 

Tập huấn chương trình quản lý cán bộ giáo viên PMIS

Ngày 21 tháng 03 năm 2014, tại hội trường Phòng GD&ĐT An Minh đã diễn ra lớp tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đạo tạo (PMIS). Đại biểu tham dự tập huấn ngoài cán bộ, chuyên viên phòng còn có các Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc.

 

Yêu cầu báo cáo thống kê bằng hệ thống PMIS

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2014 về việc tăng cường công tác quản lý thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua Hệ thống Quản lý nhân sự ngành Giáo dục và Đào tạo (PMIS). Phòng GD&ĐT An Minh đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thục hiện một số công việc như sau:

 

Tiếp tục triển khai phần mềm SMAS và thử nghiệm dịch vụ tin nhắn PHHS SP2

Căn cứ tình hình thực tế tại Huyện An Minh, nhằm đẩy mạnh ứng dụng SMAS trong các nhà trường từ đó tối ưu hóa công tác quản lý, công tác báo cáo, đồng thời xây dựng nhanh kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường và Phụ huynh học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các nhà trường phối hợp với Viettel tiến hành triển khai phần mềm quản lý nhà trường SMAS với các nội dung sau:

 

Phối hợp tổ chức tốt Tết Chôl-Chnăm-Thmây năm 2014

Sở GD&ĐT Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 300/SGDĐT-VP ngày 18/03/2014 về việc chỉ đạo công tác phối hợp tổ chức tốt Tết Chôl-Chnăm-Thmây năm 2014

 

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Soạn thảo văn bản: khó hay dễ? Các bạn có ngạc nhiên lắm không? Tôi dám chắc rằng thậm chí một số bạn trẻ còn nổi cáu nữa. Bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn dạy gõ văn bản nữa? Máy tính từ lâu đã trở thành một công cụ không thể thiếu được trong các văn phòng, công sở với chức năng chính là soạn thảo văn bản.

 

Giấy mời tập huấn công tác công tác có liên quan đến Bảo hiểm

Thực hiện Kế hoạch số 15//KH-BHXH-PGD&ĐT ngày 04 tháng 03 năm 2014 của BHXH huyện và Phòng GD&ĐT huyện An Minh về tổ chức công tác thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và công tác chính sách BHXN, BHTN. Phòng GD&ĐT An Minh mời các đơn vị tham gia lớp tập huấn với thành phần, thời gian và địa điểm sau:

 

217 giải bài giảng điện tử, bài giảng trình chiếu được trao giải A,B, C

Đó là kết quả qua công tác chấm xét và trao giải bài giảng điện tử, bài giảng trình chiếu do các đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT Kiên Giang gửi tham gia hội thi được ban giám khảo chấm và công bố vào sáng ngày 11/03/2014.

 

Khuyến khích giáo viên tham gia các hoạt động tại Ngày hội CNTT và DDDHTL năm 2014

"...Lãnh đạo các đơn vị toàn ngành thông báo rộng rãi cho toàn đơn vị về chương trình ngày hội, tạo điều kiện cho giáo viên tham dự các hoạt động của ngày hội nhất là giáo viên dạy môn Tin học, Tiếng Anh (THCS và Tiểu học)...". Đó là một trong những yêu cầu của Sở GD&ĐT Kiên Giang theo Công văn số 261/SGDĐT-VP ngày 11/03/2014.

 

Thành lập Tổ Cán bộ, giáo viên tham dự Ngày hội công nghệ thông tin (CNTT) và đồ dùng dạy học tự làm

Quyết định thành lập Tổ Cán bộ, giáo viên tham dự Ngày hội công nghệ thông tin (CNTT) và đồ dùng dạy học tự làm ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Kiên Giang Lần thứ III - năm 2014

 

Thông báo công tác chuẩn bị cho Ngày Hội CNTT và DDDHTL tỉnh Kiên giang lần thứ 3 năm 2014

Căn cứ công văn số 208/SGDĐT-VP ngày 26/02/2014 của Sở GD&ĐT Kiên Giang về Chương trình Tổng thể Ngày hội Công nghệ thông tin và Đồ dùng dạy học tự làm (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1656/KH-SGDĐT ngày 19/12/2013 của Sở GD&ĐT Kiên Giang về tổ chức Ngày hội CNTT và ĐDDHTL ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2014). Phòng GD&ĐT An Minh thông báo đến các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị cho ngày Hội như sau:

 

Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý thông tin CB-GV-NV thông qua Hệ thống PMIS

Thực hiện Quyết định số 979/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai chương trình quản lý trường học (V.EMIS) trong các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục; Để nâng cao chất lượng công tác quản lý thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác ứng dụng Công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý ở các đơn vị trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Minh lập kế hoạch tăng cường quản lý thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua chương trình PMIS như sau:

 

Kế hoạch số 104-KH/KU thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Ngày 07 tháng 02 năm 2014, Huyện Ủy An Minh đã ban hành kế hoạch số 104-KH/HU về thực hiện Nghị quyết TW 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

 
Tổ chức thành công  Hội thi “Vở sạch, chữ đẹp” cấp tiểu học năm học 2013 - 2014

Vừa qua, tại trường Tiểu học Thị Trấn 1, Phòng giáo dục và đào tạo huyện An Minh tổ chức thành công Hội thi “Vở sạch, chữ đẹp” cấp tiểu học năm học 2013 – 2014. Tham dự Hội thi có 498 em đến từ 28 trường Tiểu học trong toàn huyện.

Tập huấn chương trình quản lý cán bộ giáo viên PMIS

Ngày 21 tháng 03 năm 2014, tại hội trường Phòng GD&ĐT An Minh đã diễn ra lớp tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đạo tạo (PMIS). Đại biểu tham dự tập huấn ngoài cán bộ, chuyên viên phòng còn có các Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc.

Trích danh sách đạt giải bài giảng điện tử, bài giảng trình chiếu được xác định

Đó là kết quả qua công tác chấm xét và trao giải bài giảng điện tử, bài giảng trình chiếu do các đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT Kiên Giang gửi tham gia hội thi được ban giám khảo chấm và công bố vào sáng ngày 11/03/2014.

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Soạn thảo văn bản: khó hay dễ? Các bạn có ngạc nhiên lắm không? Tôi dám chắc rằng thậm chí một số bạn trẻ còn nổi cáu nữa. Bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn dạy gõ văn bản nữa? Máy tính từ lâu đã trở thành một công cụ không thể thiếu được trong các văn phòng, công sở với chức năng chính là soạn thảo văn bản.

ảnh minh họa

(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Kiên (kiensonla86@...) hỏi: Một ngày làm việc của nhân viên bảo vệ trường học là bao nhiêu giờ? Một tuần làm bao nhiêu ngày? Ngày Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết trong năm có được nghỉ không? Nếu được nghỉ nhưng vẫn đi làm thì có được tính làm thêm giờ không và tính như thế nào?

 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ VIETTEL và giáo dục - đào tạo
+ Thư viện điện tử:

 

Liên kết

Thống Kê

  • Đang truy cập: 9
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 834
  • Tháng hiện tại: 38442
  • Tổng lượt truy cập: 477931