Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch Nước

Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch Nước
.