Phòng GD&ĐT An Minh Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018-2019

Phòng GD&ĐT An Minh Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018-2019
Thực hiện Công văn số 1362/SGDĐT-VP ngày 14/8/2018 của Sở GD&ĐT Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 và Công văn số 205/UBND-VP ngày 22/8/2018 của UBND huyện An Minh về việc chuẩn bị năm học mới 2018-2019. Phòng Giáo dục và Đào tạo An Minh hướng dẫn các đơn vị trường trực thuộc tổ chức khai giảng theo một số nội dung sau:
.