Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Đăng lúc: Thứ năm - 01/09/2022 20:48 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Sáng ngày 31/08/2022, Tại Hội trường Phòng GDĐT huyện An Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2013. Về dự Ông Lê Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện. Cùng các đồng chí lãnh đạo các Phòng ban, chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã, thị trấn và Hiệu trưởng của 44 trường MN, TH, THCS, 02 trường THCS&THPT: Nguyễn Văn Xiện, Vân khánh và trường THPT An Minh đến dự buổi Tổng kết.
Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Năm học 2021–2022, toàn Ngành hiện có 44 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập (Mầm non 11, Tiểu học 24, Trung học cơ sở 8; 01 trường TH&THCS) giảm 01 trường tiểu học và 01 trường THCS so với cùng kỳ; với 117 điểm trường và và 5 nhóm trẻ tư thục, huy động 658 nhóm, lớp/18.401 trẻ, học sinh đến trường công lập và 9 nhóm, lớp/133 cháu đến nhóm trẻ ngoài công lập. Đến nay, toàn ngành giáo dục có 1.313 nhân sự. Trong đó: cán bộ quản lý và chuyên viên 103 người; giáo viên 1.138 người (trong đó 13 giáo viên ngoài công lập) và nhân viên 72 người
Toàn ngành huy động 100 nhóm, lớp mầm non với 2.695 cháu và 9 nhóm, lớp/133 cháu đến học nhóm trẻ ngoài công lập, tiểu học 434 lớp/ 11.384 học sinh, THCS 124 lớp/ 4.322 học sinh. 
Toàn Ngành hiện có 04 trường mầm non, 06 trường tiểu học, 01 trường THCS đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 25% tổng số trường mầm non, tiểu học và THCS (tăng 03 trường so với cùng kỳ).
- Phòng GDĐT đã chỉ đạo toàn Ngành cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành ổn định; đa số đều an tâm công tác, tâm huyết với nghề, vững tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hiệu lực quản lý ngành từ Phòng GDĐT đến các cơ sở giáo dục tiếp tục được tăng cường; chất lượng giáo dục ổn định và có mặt tiến bộ, đạt kết quả khả quan; hệ thống trường, lớp học tiếp tục được đầu tư, thiết bị giáo dục được tăng cường. Mạng lưới trường, lớp trên địa bàn huyện được sắp xếp lại theo hướng tăng quy mô, giảm điểm lẻ; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh; chất lượng giáo dục phát triển ổn định, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp tăng, tỷ lệ học 2 buổi/ngày của tiểu học có phần nâng lên; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm dần; công tác xã hội hóa giáo dục đi vào thực chất hơn và đạt hiệu quả thiết thực; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy tiếp tục được đẩy mạnh.
- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hoạt động ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục kỹ năng sống được thực hiện thường xuyên, gắn với chủ đề và có tính định hướng cụ thể. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, đầu tư. Tỷ lệ phòng học kiên cố và trường học đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng tạo điều kiện nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục.
- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong việc triển khai dạy học trực tuyến trong thời điểm học sinh nghỉ học dài ngày để phòng dịch bệnh Covid-19; sự phối hợp của các ngành có liên quan và sự nhất là sự quan tâm phối hợp của các xã, thị trấn trong việc vận động học sinh đến trường, vận động sóng và máy tính cho em, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh có điều kiện học tập; giáo viên và học sinh được tiêm đầy đủ vắc xin phòng chống Covid-19.
- Hiệu trưởng các trường quyết liệt chỉ đạo triển khai dạy học trực tuyến, soạn và gởi các video chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trong thời điểm học sinh nghỉ học dài ngày để phòng dịch bệnh Covid-19. Đa số giáo viên tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; chủ động, tự giác học tập, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng và lựa chọn học liệu; bước đầu biết sử dụng các ứng dụng, phần mềm dạy học khi được tập huấn một cách có hiệu quả.
- Tỷ lệ huy động trẻ đến trường cao, chất lượng học sinh được nâng lên rõ rệt. Kỷ cương học đường và đạo đức học sinh ngày càng được quan tâm và chấn chỉnh. Các hoạt động ngoại khoá đem lại hiệu quả thiết thực.
- Chất lượng giáo viên ngày một cao hơn, đa dạng hơn và nhiều loại hình hơn góp phần tạo ra một đội ngũ cán bộ, giáo viên có tay nghề vững vàng trong công tác.
Đạt được những kết quả trên là do sự nỗ lực phấn đấu tích cực, năng động, khắc phục mọi khó khăn của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh; sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội và sự ủng hộ, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của nhân dân.
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2022-2023
1. Nhiệm vụ chung
Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19([1]) và Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng([2]). Cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thực hiện chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Tăng cường phân cấp quản lý đi đôi với kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.
Tích cực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình mục tiêu Đề án được UBND tỉnh phê duyệt. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; thực hiện tốt phổ cập giáo dục giáo dục TH, THCS và xóa mù chữ, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học.
Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với Ngành Giáo dục; nâng lên chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ CBQL và giáo viên. Tăng cường đổi mới quản lý, đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, nhằm phát huy tính chủ động, tích cực rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; thực hiện hiệu quả các nội dung chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy và học.
Tăng cường các điều kiện để thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7; chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngữ bắt đầu triển khai đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.
Tập trung thực hiện quy hoạch, phát triển quy mô trường lớp, phát triển nguồn nhân lực; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng môi trường giáo dục trong sạch và lành mạnh. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học; phân luồng học sinh sau THCS.
2. Các chỉ tiêu thực hiện trong năm học 2022-2023
- Vận động học sinh tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 100%.
- Thực hiện sáp nhập trường TH Đông Hòa 5 vào trường TH Đông Hòa 1; giảm 03 điểm lẻ[3]; thường xuyên kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, khắc phục dần tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ; tiếp tục điều động nội bộ giáo viên dôi dư và thừa thiếu cục bộ, không để trường hợp thừa giáo viên so với biên chế được giao có mặt tại đơn vị.
- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt 4 trường[4].
- Tập trung huy động học sinh từ 06-14 tuổi đến trường đạt 98,1%. Trong đó, trẻ đến 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 92,9%.
- Huy động trẻ em vào nhà trẻ đạt 5%, trẻ dưới 5 tuổi  đạt 33%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,3% (trong đó trẻ 5 tuổi vùng đặc biệt khó khăn ra lớp đạt 98,1%); trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình hàng năm đạt 99,7%.
- Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp: Thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 93%.
- Học sinh Tiểu học được học 2 buổi/ngày đạt 80%. Trong đó: lớp 1, 2, 3 và 6,7 đạt 100%.
- Hạn chế học sinh bỏ học cấp tiểu học dưới 0,8% và cấp trung học dưới 2,7%. Giảm tỷ lệ lưu ban cấp tiểu học dưới 1,8%, cấp trung học dưới 0,5%.
- Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu của ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và của năm 2022.
- Ngoài việc dự giờ để góp ý cho giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục thì hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phải dự giờ đánh giá tiết dạy ít nhất 2 tiết/ năm học/giáo viên (hiệu trưởng 1 tiết, phó hiệu trưởng 1 tiết).
- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia tập huấn 100%.
- Phấn đấu có ít nhất 15% giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên (nếu có tổ chức).
- Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phải tham gia dự sinh hoạt cùng tổ chuyên môn và đảm bảo tổ chuyên môn sinh hoạt 2 tuần/lần.
 

[1] Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.
[2] Kế hoạch số 353/KH-BGDĐT ngày 29/3/2022 của Bộ GDĐT, Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch Covid-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.
[3] Điểm B của trường TH Thị Trấn 2; Điểm Kênh Ông Lục của trường TH Đông Hòa 3; Điểm Mười Thân của trường Vân Khánh Đông 2
[4] Công nhận mới 03 trường: MN Tân Thạnh, TH Thị trấn 2 và THCS Thuận Hòa; công nhận lại 1 trường TH Thị trấn 1.
 

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn