Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quản lý giáo dục tổng hợp từ SMAS

Cho phép những trường đang sử dụng hệ thống SMAS có thể đăng kí sử dụng chức năng lấy số liệu theo thời gian thực từ SMAS đẩy sang hệ thống nhập số liệu theo từng kì báo cáo của EMIS.

Đăng lúc: 01-07-2015 11:57:43 PM | Đã xem: 3773 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến kiến thức , Thực hiện hệ thống http://thongke.smas.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quản lý giáo dục cấp PHÒNG

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến cấp PHÒNG

Đăng lúc: 01-07-2015 11:27:45 PM | Đã xem: 3850 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến kiến thức , Thực hiện hệ thống http://thongke.smas.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quản lý giáo dục cấp trường

Tài liệu dành cho quản trị cấp trường để sử dụng hệ thống Thống kê quản lý giáo dục

Đăng lúc: 01-07-2015 11:25:14 PM | Đã xem: 3620 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến kiến thức , Thực hiện hệ thống http://thongke.smas.edu.vn
Danh sách các biểu tự định nghĩa thực hiện hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến

Danh sách các biểu tự định nghĩa thực hiện hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến

Danh sách các biểu tự định nghĩa thực hiện hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến http://thongke.smas.edu.vn. Hướng dẫn dành cho quản trị hệ thống cấp Phòng - Sở

Đăng lúc: 01-07-2015 05:18:55 PM | Đã xem: 3678 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến kiến thức , Thực hiện hệ thống http://thongke.smas.edu.vn
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn