Số liệu thống kê các trường Tiểu học đầu năm học 2013 - 2014

Số liệu thống kê các trường Tiểu học đầu năm học 2013 - 2014

Các file dữ liệu đầu năm học của các trường Tiểu học năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: 13-01-2014 09:45:06 AM | Đã xem: 756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Niên giám thống kê GD&ĐT , Năm học 2013-2014
Hồ sơ trường ĐẦU NĂM, năm học 2013-2014 của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Hồ sơ trường ĐẦU NĂM, năm học 2013-2014 của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Báo cáo số liệu hồ sơ trường các đơn vị trường bao gồm: 08 trường Mầm non, 07 trường có dạy lớp mẫu giáo (Lớp mẫu giáo trong trường Tiểu học), 28 trường Tiểu học, 12 trường Trung học cơ sở đầu năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: 23-11-2013 10:57:28 AM | Đã xem: 700 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Niên giám thống kê GD&ĐT , Năm học 2013-2014
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn