home button   Rss

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ Phòng GD&ĐT huyện An Minh.

Phòng GD&ĐT huyện An Minh có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

Dưới đây là danh sách các kênh RSS


Rss
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Lịch sử và truyền thống
Danh sách các đơn vị
Tin Tức
Thông tin cần biết
Văn bản mới
Tin Giáo dục địa phương
Tin giáo dục & đào tạo
Hoạt động - Phong trào
Chi bộ
Ban lãnh đạo
Công đoàn giáo dục
Công tác chuyên môn
Đoàn - Hội - Đội
Chương trình mục tiêu QG
Khuyến học - Khuyến tài
Thi đua khen thưởng
Thanh tra - khiếu nại
Dự án SEQAP
Dự Án VNEN
Hoạt động phong trào khác
Người tốt - Việc tốt
Thầy cô gương mẫu
Học sinh chăm ngoan
Nhà mạnh thường quân
Tổ chức thiện nguyện
Phổ biến kiến thức
Xây dựng và quản lý Website
Sử dụng CloudOffice
Chữ ký số VIETTEL-CA
Ứng dụng CNTT trong dạy - học
Thực hiện hệ thống http://thongke.smas.edu.vn
Tiếp dân - lấy ý kiến
Trả lời ý kiến
Góp ý dự thảo
Công Khai
Niên giám thống kê GD&ĐT
Năm học 2014-2015
Năm học 2013-2014
Năm học 2012-2013
Năm học 2011-2012
Năm học 2010-2011
Năm học 2009-2010
Báo cáo - Kế hoạch
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Trước năm 2010
QĐ công nhận TNTHCS
Điều chỉnh và cấp bản sao văn bằng
Dự án - Đề án - Tuyển dụng
Dự án GPE-VNEN
Dự án SEQAP
Chương trình PCGD MN
Hạng mục đầu tư
Thông báo mời thầu
Kết quả đấu thầu
Thông tin tuyển dụng
Chế độ Giáo viên - học sinh
Chế độ của giáo viên
Chế độ của học sinh
Kết quả thực hiện phong trào
Trường học thân thiện - Học sinh tích cực
Trường chuẩn Quốc gia
Trường Xanh - Sạch - Đẹp & An toàn
Y tế học đường
Trường chất lượng cao
Kiểm định chất lượng CSGD
Thư viện chuẩn Quốc gia
Biểu mẫu
Mẫu đơn
Mẫu thống kê - báo cáo
Mẫu văn bản hành chính
Bản tin điện tử
Thủ tục hành chính
Giáo dục & Đào tạo
Cơ sở vật chất
Văn bằng - Chứng chỉ
Tài nguyên
Chương trình quản lý
Tiện ích máy tính
Bài giảng điện tử
Chương trình cho website
Chương trình cho học sinh
Video