DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hội đồng thi/xét TN xếp loại
1 NGUYỄN THỊ DIỄM AN 16/06/1998 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
2 NGUYỄN CHÍ ANH 30/03/1998 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Khá
3 NGUYỄN THỊ HUYỀN ANH 18/01/1998 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Khá
4 NGUYỄN HOÀNG LAN ANH 25/11/1998 Tân Hiệp - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Khá
5 NGUYỄN NGỌC ÁNH 22/02/1998 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
6 NGUYỄN CHÍ BẢO 23/12/1995 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
7 PHẠM CHÍ BẢO 19/12/1996 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
8 BÙI CAO BẢO 12/12/1998 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
9 NGUYỄN NGỌC BỀN 21/07/1998 An Biên - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
10 NGUYỄN VĂN BỀN 20/12/1998 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
11 TRẦN HUYỀN CẨM 24/01/1998 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Giỏi
12 LÊ LÊ CÔNG 18/08/1996 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
13 VÕ HOÀNG DẢI 27/03/1998 U Minh - Cà Mau Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
14 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 10/07/1998 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Khá
15 NGUYỄN THỊ DIỄM 24/9/1998 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
16 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆN 20/01/1997 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Khá
17 VŨ VĂN ĐỨC 20/06/1998 Kim Động - Hưng Yên Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
18 LÊ THỊ THUỲ DUNG 05/12/1996 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Trung bình
19 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG 01/01/1997 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Giỏi
20 LÊ HẢI DƯƠNG 28/10/1998 An Minh - Kiên Giang Kinh THCS Thị trấn Thứ 11 Khá

   1  2  3  4  5  >> Trang cuối

Tổng cộng có 838 học viên
 

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn