1 Cấp giấy phép mở lớp dạy thêm cho tổ chức, cá nhân (QT01/GDĐT)
2 Chuyển trường cho học sinh Trung học cơ sở (QT02/GDĐT)
3 Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (QT03/GDĐT)
4 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (QT04/GDĐT)
5 Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập (QT05/GDĐT)
6 Đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập (QT06/GDĐT)
7 Sáp nhập, chia tách đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập (QT07/GDĐT)
8 Đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập (QT08/GDĐT)
9 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập (QT09/GDĐT)
10 Thành lập trường tiểu học (QT10/GDĐT)
11 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục (QT11/GDĐT)
12 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học (QT12/GDĐT)
13 Đình chỉ hoạt động đối với trường tiểu học (QT13/GDĐT)
14 Giải thể trường tiểu học (QT14/GDĐT)
15 Thành lập trường trung học (trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) (QT15/GDĐT)
16 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học (trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) (QT16/GDĐT)
17 Đình chỉ hoạt động trường trung học (trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) (QT17/GDĐT)
18 Sáp nhập, chia tách trường trung học (trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) (QT18/GDĐT)
19 Giải thể trường trung học (trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) (QT19/GDĐT)
20 Đề nghị cấp bù học phí cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách, học sinh mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập (QT20/GDĐT)
21 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (QT01/CSVC)
22 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (QT01/VB-CC)
23 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (QT02/VB-CC)
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn