Thông báo thi tuyển công chức năm 2014

Thông báo thi tuyển công chức năm 2014

Ngày 23 tháng 10 năm 2014 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 917/TB-SNV về việc thi tuyển công chức năm 2014 như sau:

Đăng lúc: 10-11-2014 08:48:23 PM | Đã xem: 340 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dự án - Đề án - Tuyển dụng , Thông tin tuyển dụng
Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)

Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)

Chương trình SEQAP là một chương trình do Ngân hàng Thế giới, Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID), Cơ quan Phát triển Vương quốc Bỉ tài trợ theo mô hình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu. Theo đó một phần lớn vốn ODA được chuyển vào ngân sách nhà nước để phân bổ cho các địa phương tham gia SEQAP. Dự án SEQAP, bắt đầu triển khai từ 3/2010 – 12/2015, với nguồn vốn đầu tư khoảng 186 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 27,9 triệu USD. Với mục tiêu cải thiện chất lượng giáo dục tiểu học ở Việt Nam; góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh, tạo cơ hội bình đẳng trong các nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau; tăng tỷ lệ hoàn thành cấp học.

Đăng lúc: 22-11-2013 10:55:13 AM | Đã xem: 2024 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dự án - Đề án - Tuyển dụng , Dự án SEQAP
Tổ chức chia nhóm học tập thuộc chương trình VNEN

Dự án Mô hình trường học mới (GPE - VNEN)

Dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục toàn cầu (GPE) triển khai ở các trường tiểu học trên phạm vi cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2015. Năm học 2011 - 2012 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu thí điểm ở 6 tỉnh với 24 trường và tiến hành triển khai đại trà cho 63 tỉnh với 1.447 trường từ năm học 2012 - 2013. Đây là dự án được quỹ giáo dục toàn cầu thông qua Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng số vốn là 85 triệu USD với mục đích nhằm đổi mới quá trình sư phạm, đồng thời tăng cường hệ thống cơ sở vật chất và góp phần hỗ trợ học sinh vùng khó khăn được đến trường học cả ngày.

Đăng lúc: 22-11-2013 10:47:40 AM | Đã xem: 1940 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dự án - Đề án - Tuyển dụng , Dự án GPE-VNEN
..

Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII ngày 19 tháng 6 năm 2009 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 với những nội dung chính như sau :

Đăng lúc: 22-11-2013 10:43:07 AM | Đã xem: 855 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dự án - Đề án - Tuyển dụng , Chương trình PCGD MN
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn