Huớng dẫn phân loại Uỷ ban Kiểm tra công đoàn

Đăng lúc: Thứ tư - 27/11/2013 15:46 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Để có cơ sở đánh giá đúng tình hình tổ chức, hoạt động kiểm tra công đoàn hàng năm, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Ngành cụ thể hoá các nội dung tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá, phân loại Uỷ ban kiểm tra công đoàn trong ngành như sau:
(ảnh Internet)

(ảnh Internet)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Mục đích phân loại:
Phân loại Uỷ ban kiểm tra (UBKT) nhằm đánh giá thực chất  tình hình tổ chức, hoạt động  của Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp.
Thông qua việc phân loại giúp Uỷ ban kiểm tra công đoàn rút kinh nghiệm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình xây dựng tổ chức và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

2. Yêu cầu phân loại:
Hàng năm các Uỷ ban kiểm tra tự đánh giá.
Phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, khách quan.
Khi cần thiết Uỷ ban kiểm tra cấp trên sẽ thẩm định lại việc phân loại của cấp dưới.

3. Phạm vi, đối tượng phân loại:
Đối tượng phân loại là UBKT công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện. 

II. TIÊU CHUẨN THANG ĐIỂM:
Tiêu chuẩn đánh giá, phân loại:
Tiêu chuẩn 1: Về tổ chức hoạt động của Uỷ ban kiểm tra;
Tiêu chuẩn 2: Giúp Ban Chấp hành kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn.
Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn
Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.
Tiêu chuẩn 5: Giúp Ban Chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của đoàn viên- công nhân lao động.

1. Thang điểm: Tối đa 100 điểm
 Có1 bản điểm kèm theo:
Biểu 2: dùng cho Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.

2. Cách chấm điểm:
Căn cứ tiêu chuẩn và từng thang điểm, tập thể đối chiếu từng nội dung tiêu chuẩn, nếu thực hiện tốt, có hiệu quả thì điểm tối đa; nếu thực hiện chưa đủ thì tuỳ theo mức độ để cho điểm tương ứng với kết quả.
Trường hợp vì lý do khách quan mà không thuộc trách nhiệm phải thực hiện nội dung tiêu chuẩn (như cả năm không có dấu hiệu vi pham đối với tiêu chuẩn 3; hoặc không có khiếu nại tố cáo ở tiêu chuẩn 5) thì giữ nguyên điểm chuẩn.

III. PHÂN LOẠI:

1. Thời gian làm căn cứ thực hiện phân loại:
Thời gian hoạt động năm kiểm tra để tính là 12 tháng, lấy mốc 30 tháng 11 hàng năm.
Nếu Uỷ ban kiểm tra hoạt động từ 9 tháng trở lên thì vẫn được phân loại.
Đối với Uỷ ban kiểm tra mới được bầu lại chưa đủ 9 tháng thì được cộng cả thời gian và kết quả hoạt động của Uỷ ban kiểm tra khoá trước.

2. Phân loại:
  1. Loại xuất sắc:         96 điểm trở lên;
  2. Loại tốt:                  90 đến dưới 96 điểm;
  3. Loại khá:                70 đến dưới 90 điểm;
  4. Loại trung bình:      50 đến dưới 70 điểm;
  5. Loại yếu:                 Dưới 50 điểm.
          Các hướng dẫn phân loại UBKT trước đây không còn hiệu lực. Quá trình thực hiện hướng dẫn này nếu có khó khăn thì trao đổi trực tiếp với UBKT Công đoàn Giáo dục huyện để xem xét giải quyết.
          Thời gian nộp báo cáo về Công đoàn giáo dục hạn chót đến hết ngày 29/11/2013. Bằng văn bản theo mẫu đính kèm.
                                                                              TM. UỶ BAN KIỂM TRA
                                                                                          CHỦ NHIỆM
     Nơi nhận:
- UBKT CĐGD tỉnh;
- UBKT LĐLĐ huyện
- BCH CĐGD;
- Uỷ viên UBKT CĐGD ;
- UBKT CĐCS trực thuộc
- Lưu CĐN_UBKT 2013-2014.                                                             Lê Văn Cảnh
 
 


BẢNG TỰ PHÂN LOẠI UBKT CÔNG ĐOÀN CẤP  CƠ SỞ NĂM 2013
(Theo Hướng dẫn số 60/HD ngày 22/11/2013. UBKT – CĐGD huyện An Minh) Biểu 2
 
 
TT
 
NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
Điểm chuẩn  
Điểm tự chấm
Tiêu chuẩn 1 20 điểm  
1 Có quy chế UBKT nhiệm ký, chương trình hoạt động năm; 4  
2 Mỗi quí họp UBKT chuẩn bị báo cáo kiểm tra, tình hìnhBCHCĐCS 2  
3 Dự  đủ các kỳ họp do UBKT cấp trên triệ tập; 2  
4 Thực hiện báo cáo đầy đủ với BCH CĐCS; UBKT cấp trên 6  
5 100% Ủy viên UBKT được tập huấn nghiệp vụ/năm 6  
  Tiêu chuẩn 2 20 điểm  
1 Có kế hoạch Kiêm Tra chấp hành điều lệ Công đòan;       3  
2 Theo dõi việc  chấp hành điều lệ, kiểm tra ít nhất 2 cuộc/năm 6  
3 Kiểm tra có nội dung thiết thực, đúng thủ tục trình tự; 7  
4 Lưu trữ hồ sơ cuộc kiểm tra; giám sát thực hiện kiến nghị k tra       4  
  Tiêu chuẩn 3 10 điểm  
1 Chủ động phát động dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị Quyết…; 2  
2 Kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ…; 3  
3 Các cuộc kiểm tra đung thủ tục trình tự, có kết luận rỏ ràng; 2  
4 Theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm tra; lưu trữ hồ sơ đung quy định. 3  
  Tiêu chuẩn 4 30 điểm  
1 Kiểm tra quản lý sử dụng tài chính công đoàn, 2 cuộc/năm 6  
2 Các cuộc kiểm tra đung thủ tục trình tự, có kết luận rỏ ràng;        6  
3 Tham gia kiểm tra giám sát việc lập dự toán, quyết toán CĐCS;        6  
4 Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt 2 lần/năm        6  
5 Theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm tra; lưu trữ hồ sơ đung quy định.        6  
  Tiêu chuẩn 5    
1 Có sổ theo dõi về việc tiếp đoàn viên; CNVC-LĐ 6  
2 Giải quyết có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của CĐ       6  
 
3
Chủ động tham gia , giải quyết các khiếu tố  có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của  người lao động thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước và tổ chức khác.  
6
 
4 Lưu giữ đầy đủ hồ sơ khiếu nại tố cáo. 2  
                                           Tổng cộng 100điểm  
 
Bản tự phân loại này đã được tập thể Ủy ban kiểm tra nhất trí thông qua,
                                                                             TM.ỦY BAN KIỂM TRA
                                                                             CHỦ NHIỆM
 
 
Tác giả bài viết: Trần Phước Sang
Nguồn tin: Công đoàn giáo dục An Minh

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn