Kế hoạch số 104-KH/KU thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Đăng lúc: Thứ hai - 10/03/2014 11:27 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Ngày 07 tháng 02 năm 2014, Huyện Ủy An Minh đã ban hành kế hoạch số 104-KH/HU về thực hiện Nghị quyết TW 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
(Ảnh Internet)

(Ảnh Internet)

Xác định Quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phải đi trước và được đầu tư trước. Đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, coi trọng cả 03 mặt: quy mô, chất lượng và hiệu quả. Kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tạo môi trường giáo dục lành mạnh của toàn xã hội; Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để mọi người được học, người nghèo được Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để học tập.

Theo đó mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo năm 2015 và định hướng đến năm 2020 gồm:

* Mục tiêu tổng quát: Tập trung khắc phục cơ bàn hạn chế, yếu kém, tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu của Đảng về giáo dục và đào tạo, tạo bước đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lục cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài và thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Phát triển giáo dục, đào tạo gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, các chỉ số phát triển giáo dục của huyện đạt khá trong toàn tỉnh.

* Mục tiêu của thể:
- Đến năm 2015, tất cả các xã, thị trấn điều có trường mầm non; huy động 80% trở lên trẻ từ 3-5 tuổi vào mẫu giáo; phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đến năm 2020 huy động 95% trở lên trẻ từ 3 – 5 tuổi vào mẫu giáo; huy động 99,7% trở lên trẻ vào học lớp 1, tỷ lệ lưu ban, bỏ học ở tiểu học dưới 5%; tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 99%; Tỷ lệ lưu ban và bỏ học ở bậc THCS dưới 5%; phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đi học nghề, xóa mù chữ cho người từ 36 tuổi đến hết tuổi lao động.
- Đến năm 2015, tỷ lệ huy động đúng độ tuổi đạt tối thiểu 92%; THCS là 82% và THPT là 55%; đến năm 2020 tỷ lệ này là 99% ở Tiểu học và 96% ở THCS và 80% ở THPT.
- Đến năm 2015, phấn đấu 50% trung tâm học tập cộng đồng ở xã hoạt động có hiệu quả. Đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ độ tuổi 15-35 là 99%.
- Phấn đấu đến năm 2015, duy trì các trường đạt chuẩn Quốc gia, đến năm 2020 có 14 trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng 04 trường trọng điểm của các cấp học.
- Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giáo dục và đào tạo, đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 34%, năm 2020 đạt 44%.

Trên cơ sở những quan điểm và mục tiêu, huyện ủy đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện gồm:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.
2. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2020.
3. Tiếp tục triển khai, thực hiện cí hiệu quả Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 37-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả giáo dục tiểu học và THCS; tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.
4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
5. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngủ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
6. Tăng cường các nguồn lực cho giáo dục.
7. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giáo dục và đào tạo.

Trong tổ chức thực hiện, Huyện ủy An Minh yêu cầu: UBND huyện, các Đảng ủy xã, thị trấn, ngành chức năng, Ban dân vận huyện ủy, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, đài truyền thanh huyện … căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo ban thường vụ Huyện ủy để có hướng chỉ đạo./.

Xem chi tiết văn bản tại đây!


Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn