Tổ chức thực hiện Hệ thống thông tin điện tử Quản lí phổ cập giáo dục – Chống mù chữ

Đăng lúc: Thứ năm - 02/01/2014 16:50 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Ngày 02 tháng 01 năm 2014, Bà Hồ Như Thúy, Phó chủ tịch UBND huyện An Minh, Trưởng ban chỉ đạo PCGD huyện đã ban hành kế hoạch số 02/KH-UBND về việc Tổ chức thực hiện Hệ thống thông tin điện tử Quản lí phổ cập giáo dục – Chống mù chữ trên địa bàn huyện An Minh. Sau đây là nội dung kế hoạch.
Phần mềm Thống kê PCGD - Chống mù chữ

Phần mềm Thống kê PCGD - Chống mù chữ

Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ chính trị về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và xóa mù chữ cho người lớn; Công văn Số: 7475/BGDĐT-KHTC ngày 04/10/2013 về việc hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin điện tử quản lí Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ (PCGD – XMC) và Công văn Số: 1508/SGDĐT-GDTrH ngày 04/11/2013 về việc hướng dẫn nhập liệu phổ cập vào phần mềm “Phổ cập giáo dục – Chống mù chữ” từ năm học 2013 – 2014,
Ban chỉ đạo PCGD huyện An Minh lập kế hoạch thực hiện phần mềm thống kê PCGD – XMC từ năm học 2013-2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích
Các Ban chỉ đạo PCGD xã, thị trấn thống nhất sử dụng hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD – CMC (sau đây gọi tắt là Hệ thống PCGD – CMC) do Bộ GD&ĐT thiết kế nhằm đảm bào tính đồng bộ của Hệ thống từ cấp cơ sở đến Trung ương.
Thống nhất sử dụng cơ sở dữ liệu cung cấp số liệu cho công tác PCGD các bậc học và đáp ứng số liệu xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục & đào tạo trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Yêu cầu
Sử dụng Hệ thống PCGD – XMC để quản lý cơ sở dữ liệu của địa phương từ năm học 2013 – 2014. Thống nhất sử dụng chung một mẫu điều tra cho tất cả các bậc học; Độ tuổi thuộc diện điều tra số liệu trình độ văn hóa để cập nhật vào Hệ thống là từ 0 đến 59 tuổi đối với nam và từ 0 đến 54 tuổi đối với nữ.
Ban chỉ đạo PCGD xã, thị trấn giao cho tổ thống kê số liệu tiến hành quản lý, cật nhật dữ liệu trên địa bàn phụ trách theo yêu cầu của Hệ thống PCGD - CMC.
Việc kiểm tra, công nhận các đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD – XMC được thực hiện theo đúng các văn bản hiện hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai
UBND các xã, thị trấn kiện toàn ban chỉ đạo PCGD đảm bảo đủ, đúng thành phần và hiệu quả công tác. Có thể bổ sung thành viên là đại diện ban giám hiệu các trường trung học phổ thông (THPT) để thống kê đối tượng học THPT và trường dạy nghề; Ban chỉ đạo PCGD xã, thị trấn triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện hệ thống PCGD – XMC cho các thành viên ban chỉ đạo; Báo cáo với UBND cấp xã, thị trấn đồng thời tham mưu việc tổ chức thực hiện trên địa bàn; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện hệ thống PCGD-XMC đạt hiệu quả.

2. Nội dung cụ thể

a. Tập huấn sử dụng Hệ thống
Phòng GD&ĐT tập huấn cho cán bộ tổ thống kê số liệu của các Ban chỉ đạo PCGD xã, thị trấn (thành phần tổ thống kê do Ban chỉ đạo PCGD xã, thị trấn thành lập).
Tổ thống kê tập huấn các thức đều tra theo mẫu phiếu điều tra, nhập mẫu cập nhật dữ liệu (mẫu Excel) cho cán bộ tham gia điều tra tại các tổ, ấp (khu vực) trên địa bàn.

b. Tổ chức điều tra, thu thập xử lý số liệu
 Số liệu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD Trung học cơ sở và số liệu xóa mù chữ được tính đến thời điểm ngày 01 tháng 09 hàng năm. Riêng đối với phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi một số chỉ tiêu về chất lượng giáo dục được tính đến ngày 30 tháng 5 hàng năm.
Các Ban chỉ đạo PCGD xã, thị trấn thành lập và phân công nhiệm vụ điều tra cho các nhóm. Việc phân công nhóm điều tra nên chú ý tính ổn định qua các năm để quy trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huy động đối tượng ra lớp (nếu có). Thành viên của nhóm điều tra phải bao gồm đại diện cấp xã, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học.
 Sử dụng mẫu thống kê theo phụ lục đính kèm, các thông tin trên phiếu điều tra cần ghi chép đầy đủ, chính xác, khớp với sổ hộ khẩu và thông tin tạm trú đã khai báo. Đối tượng điều tra là trẻ em và người lao động từ 59 tuổi trở xuống đối với nam và từ 54 tuổi trở xuống đối với nữ. Điều tra 01 lần cho tất cả các bậc học, không điều tra riêng lẻ từng bậc học.
Thời gian điều tra là từ ngày 02/09 đến 30/11 hàng năm. Riêng năm học 2013-2014 thời gian điều tra, thống kê là từ ngày 02/01/2014 đến ngày 25/01/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tham gia công tác điều tra, cập nhật, thống kê dữ liệu trên hệ thống PCGD – XMC;
Cung cấp các biểu mẫu điều tra cho các Ban chỉ đạo PCGD xã, thị trấn; Hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật dữ liệu và khai thác Hệ thống; Xây dựng quy trình quản lý thông tin, quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống.
Tổng hợp báo cáo thống kê có liên quan báo cáo cho huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan theo yêu cầu nhiệm vụ công tác PCGD – XMC; Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện nhiệm vụ PCGD – XMC tại địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW.

2. Phòng Kế hoạch tài chính
Phối hợp với Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch tài chính cho nhiệm vụ PCGD – CMC giai đoạn 2013-2015 theo mức chi cho công tác tổ chức điều tra, nhập dữ liệu vào máy tính, kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2013/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

3. Ban chỉ đạo PCGD các xã, thị trấn
Thành lập tổ thống kê số liệu điều tra theo yêu cầu nhiệm vụ điều tra, thống kê nhằm thực hiện hệ thống PCGD – XMC;
Xây dựng kế hoạch điều tra số liệu trên địa bàn xã, thị trấn; Phân nhóm thành viên điều tra; Quy định trách nhiệm cho cán bộ điều tra nhằm tránh tình trạng sai sót…

4. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT
Cử cán bộ, giáo viên tham gia tổ điều tra và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống PCGD – XMC theo yêu cầu của Ban chỉ đạo PCGD xã, thị trấn;
Theo dõi, tổng hợp, báo cáo số liệu có liên quan đến cấp học và địa bàn phụ trách. Cung cấp danh sách học sinh đang và đã học tại trường để đối chiếu với số liệu điều tra trước khi cập nhật lên hệ thống nhằm đảm bảo số lượng chính xác, đầy đủ.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD – XMC trên địa bàn huyện An Minh. Ban chỉ đạo PCGD huyện đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt. Trong quá trình thực hiện có điều chưa rõ liên hệ với Bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo PCGD (Phòng GD&ĐT An Minh) để trao đổi thực hiện./.

===========
Tải Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2014 tại đây!

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn