Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học Năm học 2013-2014

Đăng lúc: Thứ tư - 11/12/2013 09:56 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Căn cứ Kế hoạch số 1553/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2013-2014; Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp huyện năm học 2013-2014 với những nội dung cụ thể như sau:
Một tiết dạy ứng dụng CNTT

Một tiết dạy ứng dụng CNTT

I. Mục đích - Yêu cầu Hội thi
1. Mục đích
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học của ngành, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; việc thực hiện Chương trình giáo dục tiểu học hiện hành.
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học tuyên dương, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đồng thời tạo nguồn quy hoạch CBQL các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
- Tuyển chọn những giáo viên tiêu biểu, xuất sắc để tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.
- Tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. Nội dung và hình thức thi
1. Nội dung:
- Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có hiệu quả tốt từ năm học 2010-2011 đến nay.
- Bài kiểm tra năng lực đánh giá về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực); 
- Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
2. Hình thức thi
Giáo viên tham dự Hội thi thực hiện qua 2 vòng thi
a. Vòng thi lý thuyết: gồm bài Báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và bài kiểm tra năng lực.
- Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi (theo từng đơn vị dự thi) văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của hiệu trưởng.
- Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết bằng hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan với các nội dung: Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định 16 ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đánh giá học sinh theo Thông tư 32/200(/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009; Chuẩn kiến thức kỹ năng môn học; Công tác phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; Điều lệ trường tiểu học; Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007; Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Bộ và Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Kiên Giang.
b. Vòng thi thực hành: Chỉ những giáo viên đủ điểm đạt kết quả phần thi lý thuyết mới được tiếp tục tham dự vòng thi thực hành:
- Thực hành 2 tiết giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian 1 tuần trước thời điểm thi giảng.
+ Thi giảng dạy tiết tự chọn: Thời lượng 35-40 phút/tiết trong số các môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên & xã hội (Khoa học, Lịch sử, Địa lý đối với lớp 4, 5) và đăng ký môn tự chọn trong danh sách tham dự Hội thi. Đối với giáo viên chuyên trách sẽ tự chọn 01 khối lớp đúng theo chuyên môn.
+ Thi giảng dạy tiết bắt buộc do Ban tổ chức sắp xếp; Giáo viên bốc thăm môn dạy trước ngày thi 1 tuần để chuẩn bị.

III. Tổ chức hội thi
Mỗi trường thành lập một đội tuyển tham gia Hội thi cấp huyện và gởi hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Tổ phổ thông) trước ngày 31/12/2013.
Hồ sơ gồm:
- Danh sách Trưởng đoàn (hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng) và giáo viên đăng ký dự thi theo mẫu  phụ lục 1 đính kèm.
- Bảng tóm tắt thành tích cá nhân của giáo viên đăng ký tham gia hội thi (có xác nhận Hiệu trưởng trường) theo hướng dẫn phụ lục 2.
- Báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng của các giáo viên tham gia Hội thi theo hướng dẫn phụ lục 3 (có xác nhận Hiệu trưởng trường).
- Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường 2 lần liền kề của năm học 2012-2013; 2013-2014 (bảng pho to).
(Hồ sơ được đóng thành cuốn theo thứ tự (1) phụ lục 3(2) Phụ lục 2 và (3) 02 giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi).
- Giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện phải đạt chuẩn trình độ đào tạo, có thời gian giảng dạy từ 5 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao; xếp loại Chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Riêng các giáo viên đang dạy thí điểm công nghệ Tiếng Việt lớp 1, mô hình trường học mới (VNEN), chương trình SEQAP phải đảm bảo đủ điều kiện theo điều 7 Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT quy định về “Đối tượng và điều kiện tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp”. Đối với các giáo viên đăng ký dạy VNEN Ban tổ chức Hội thi sẽ bố trí chấm 02 tiết thực hành tại lớp giáo viên trực tiếp giảng dạy.
Số lượng từng đội: Do hiệu trưởng quyết định.
Ban tổ chức Hội thi cấp huyện sẽ thông báo lịch thi cụ thể cho các đơn vị tham gia (Thời gian cụ thể và địa điểm sẽ có thông báo sau).

IV. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện  phải đạt các yêu cầu sau:
1. Báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học ứng dụng đạt điểm 6 trở lên (thang điểm 10);
2. Bài kiểm tra năng lực đạt từ điểm 8 trở lên (thang điểm 10);
3. Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.
Việc xếp hạng các đoàn tham dự Hội thi căn cứ vào điểm đạt được của các giáo viên dự thi và các yêu cầu khác do Ban tổ chức Hội thi quy định.

V. Kinh phí- Cơ cấu giải thưởng
Kinh phí tổ chức Hội thi và cơ cấu giải thưởng sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách được giao trong dự toán cấp học.
Cơ cấu giải thưởng căn cứ vào công văn 293/SGDĐT-KHTC ngày 27/3/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn định mức chi tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi và Quyết định 727/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Kiên Giang Về việc quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và kỳ thi học sinh giỏi cấp.
Mức thưởng theo các văn bản quy định hiện hành của Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang về việc định mức hỗ trợ tiền thưởng được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
     Nhận được kế hoạch này đề nghị hiệu trưởng các trường tiểu học nghiên cứu thực hiện. Cần biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Hưng, ĐT: 0915 5915 35)./.

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn