Dự thảo: Kế hoạch xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử của Ngành GD&ĐT

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/12/2013 06:23 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Phòng GD&ĐT An Minh lập kế hoạch xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử ngành GD&ĐT huyện (bao gồm trang thông tin điện tử Phòng GD&ĐT và Trang tin các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn trực thuộc Phòng GD&ĐT An Minh) như sau:
Trang thông tin điện tử Phòng GD&ĐT An Minh

Trang thông tin điện tử Phòng GD&ĐT An Minh

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
 • Cổng thông tin điện tử là nơi các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục công bố công khai, đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin của mình qua môi trường mạng Internet.
 • Thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục có giá trị pháp lý.
 • Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục là tiêu chí quan trọng để tự thể hiện năng lực, trách nhiệm công khai thông tin đối với xã hội và phải chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật.
 • Xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.
 • Cổng thông tin điện tử là nơi tích hợp các hệ thống thông tin quản lý giáo dục, cung cấp dịch vụ hành chính công của mô hình chính phủ điện tử.
2. Yêu cầu
 • Mỗi đơn vị phải xây dựng hoàn chỉnh trang thông tin điện tử của mình và có trách nhiệm cập nhật, vận hành đảm bảo đúng mục đích và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính Phủ và các văn bản có liên quan;
 • Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy cập thuận tiện; Hỗ trợ tổ chức, cá nhân truy nhập và sử dụng các biểu mẫu trên cổng thông tin điện tử; Bảo đảm tính chính xác và sự thống nhất về nội dung của thông tin trên cổng thông tin điện tử;
 • Cập nhật thường xuyên và kịp thời thông tin trên cổng thông tin điện tử; Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
 • Cung cấp thông tin miễn phí trên cổng thông tin điện tử; Tích hợp hệ thống thông tin quản lý giáo dục, quản lý trực tuyến trường học;
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 1. Xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất
 1. Xây dựng hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu (SERVER) và thuê tên miền
Bộ phận phụ trách CNTT phối hợp với Bộ phận Kế toán – Tài vụ Phòng GD&ĐT:
+ Xây dựng kế hoạch kinh phí và tham mưu cho Ban lãnh đạo phòng xây dựng 02 máy chủ cơ sở dữ liệu (SERVER) theo hình thức thuê máy chủ ảo (VPS SERVER) tại cơ sở cung cấp dịch vụ có chất lượng và uy tín để chứa cơ sở dữ liệu theo tinh thần Công văn số: 447/PGDĐT-CNTT ngày 02 tháng 10 năm 2013 đã được UBND huyện chấp thuận;
+ Liên hệ với nhà cung cấp tên miền uy tín thuê và sử dụng tên miền: http://anminh.edu.vn nhằm sử dụng vào các công việc như:
- Sử dụng làm tên miền chính thức cho ngành GD&ĐT huyện (địa chỉ: http://anminh.edu.vn) và lập tên miền cho các đơn vị trực thuộc theo hình thức tên miền con (địa chỉ dạng: http://ten_co_so_giao_duc.anminh.edu.vn). Các đơn vị trực thuộc không phải mua tên miền riêng;
- Xây dựng hệ thống thư điện tử (email) cung cấp cho các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn (làm email dự phòng) và cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành GD&ĐT;
- Cấu hình chạy các chương trình quản lý trực tuyến như: Hệ thống quản lý văn bản và công việc – CloudOffice (địa chỉ: http://vt.anminh.edu.vn); Hệ thống quản lý phòng họp trực tuyến – VMEET (địa chỉ: http://vmeet.anminh.edu.vn); Hệ thống học tập trực tuyến – E-learning (địa chỉ: http://el.anminh.edu.vn) ...
 1. Hệ thống máy tính tại các đơn vị để cập nhật thông tin
Các đơn vị trực thuộc sử dụng cơ sở vật chất hiện có của đơn vị (máy tính, kết nối mạng…) để cập nhật, vận hành trang TTĐT.
Căn cứ tình hình thực tế các đơn vị lập đề nghị cho Phòng GD&ĐT về trang bị các trang thiết bị cần thiết để vận hành trang TTĐT trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
 1. Chọn lựa phần mềm xây dựng Cổng thông tin điện tử
Thống nhất trong toàn ngàng chọn lựa phần mềm phát triển trang thông tin điện tử là: NukeViet (gọi đầy đủ là NukeViet CMS). Nhằm đáp ứng các tiêu chí sau:
 • NukeViet CMS đã được trao giải Nhân tài đất Việt 2011 và được Bộ GD&ĐT khuyên dùng trong thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục;
 • Sử dụng công nghệ phần mềm mã nguồn mở để xây dựng Trang thông tin điện tử và các phần mềm quản lý tích hợp;
 • Cổng thông tin điện tử được lưu trữ trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam;
 • Sử dụng duy nhất phông chữ Việt, bộ mã unicode, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001;
 • Có công cụ tìm kiếm toàn văn; Đăng ký đọc tin tự động RSS; Dán thẻ đánh dấu (tag) hoặc từ khoá trên Cổng thông tin điện tử để phục vụ công tác tìm kiếm;
 • Các trang thông tin của các đơn vị có quyền quản trị riêng trang web của mình.
 1. Xây dựng Trang thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
Bộ phận phụ trách CNTT Phòng GD&ĐT phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng hoàn chỉnh trang thông tin điện tử Phòng GD&ĐT huyện An Minh theo phụ lục 1 đính kèm.
 1. Xây dựng mẫu trang thông tin điện tử của các đơn vị
Thống nhất chọn các đơn vị sau để xây dựng trang thông tin điện tử mẫu để triển khai cho các đơn vị có cùng đặc điểm, gồm có :
 • Trường Mầm non Đông Hoà xây dựng mô hình cho các trường Mầm non theo Phụ lục 2;
 • Trường Tiểu học Vân Khánh Tây xây dựng mô hình cho các trường Tiểu học theo Phụ lục 3;
 • Trường THCS Vân Khánh Đông xây dựng mô hình cho các trường THCS theo Phụ lục 4;
 • Trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Hưng A xây dựng mô hình cho các Trung tâm học tập cộng đồng theo Phụ lục 5;
Các Ông bà là các bộ phụ trách CNTT, giáo viên phụ trách Trung tâm học tập cộng đồng nêu trên có trách nhiệm rà soát toàn bộ nội dung, thống nhất mẫu trang TTDT, xây dựng cách thức sử dụng và tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị. Chế độ kinh phí thực hiện được ngành chi trả theo quy định hiện hành.
 1. Kiện toàn đội ngũ và nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ phụ trách CNTT tại các đơn vị trực thuộc
Căn cứ vào đề nghị của các đơn vị, Phòng GD&ĐT ra quyết định kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT tại các đơn vị nhằm tập hợp cán bộ đào tạo làm quản trị viên của trang thông tin điện tử.
Riêng các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn bố trí giáo viên phụ trách trung tâm học tập cộng đồng làm quản trị trang thông tin điện tử của trung tâm.
Hàng tuần, hàng tháng Phòng GD&ĐT tập hợp cán bộ phụ trách CNTT các đơn vị và giáo viên các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn nhằm tập huấn kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo hình thức hội nghị tập huấn và hội nghị trực tuyến (thông qua phòng họp trực tuyến VMEET).
 1. Cài đặt trang TTĐT và triển khai tập huấn cho các đơn vị
Sau khi hoàn thành mẫu trang thông tin điện tử của từng loại hình đơn vị sẽ tiến hành nhân rộng ra các đơn vị trực thuộc. Đảm bảo 100% đơn vị trực thuộc có thể quản lý vận hành trang thông tin điện tử của đơn vị mình.
Bộ phận phụ trách CNTT tham mưu lập kế hoạch chia thành 05 lớp tập huấn cho các đơn vị trực thuộc (Cấp tiểu học chia thành 02 lớp, mỗi lớp 14 trường); Hoàn chỉnh hướng dẫn sử dụng, cập nhật các modul trên trang thông tin công bố cho các đơn vị thực hiện vận hành trang.
 1. Ban hành quy chế thực hiện công tác vận hành trang TTĐT
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo có liên quan, Phòng GD&ĐT xây dựng và ban hành:
- Quy chế vận hành trang TTDT của Phòng GD&ĐT, Quyết định thành lập ban biên tập, quy trình đưa tin bài lên trang TTDT của Phòng, Chế độ kinh phí xây dựng các bài viết theo quy định hiện hành…
- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện ban hành các văn bản theo mẫu của Phòng GD&ĐT để quản lý vận hành trang theo đúng các quy định của Nhà nước.
 1. Công bố vận hành chính thức
Trong tháng 12/2013, hoàn thành công tác xây dựng mẫu trang TTDT và tập huấn cho các đơn vị trực thuộc.
Tháng 01/2014, công bố chính thức chạy cổng thông tin điện tử của toàn ngành bao gồm Trang TTDT của Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Bộ phận phụ trách CNTT phòng
Chủ trì phối, kết hợp với các bộ phận phòng GD&ĐT và các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này. Hoàn thành các công tác liên quan đảm bảo cổng thông tin điện tử được vận hành thông suốt, đúng quy định.
 1. Bộ phận Kế toán – Tài vụ
Phối hợp với bộ phận phụ trách CNTT phòng tham mưu cho Ban lãnh đạo phòng kế hoạch kinh phí duy trì hệ thống cổng thông tin điện tử bao gồm bảo bảo tốt về cơ sở vật chất và đúng theo quy định về việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên tham gia duy trì hệ thống cổng thông tin, chế độ khen thưởng cho các đơn vị vị thực hiện tốt công tác vận hành trang thông tin điện tử … theo các văn bản hiện hành.
 1. Các Bộ phận khác tại Phòng GD&ĐT.
Phối hợp với Bộ phận CNTT trong việc thống nhất nội dung trang thông tin của Phòng GD&ĐT.
Trong nhiệm vụ công tác được giao, phải thường xuyên xây dựng các bài viết về các công việc đã, đang và sẽ diễn ra kịp thời để Ban biên tập trang đăng tải lên trang thông tin phòng.
 1. Cán bộ phụ trách CNTT các trường được chọn xây dựng mẫu Trang TTĐT.
Có trách nhiệm chính trong công tác quản lý và vận hành trang thông tin điện tử của đơn vị. Chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị trong công tác xây dựng và công bố thông tin.
Giữ quyền quản trị viên của trang, thực hiện tốt công tác bảo mật tài khoản quản trị.
Tham gia tốt các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật được ngành tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng về ứng dụng CNTT và quản lý tốt trang TTDT của đơn vị.
 1. Các đơn vị trực thuộc
Chỉ đạo các bộ phận liên quan trong đơn vị về thực hiện xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử, xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý trong năm 2014 và các năm tiếp theo.
Bố trí thời gian, chế độ phù hợp cho các cán bộ, giáo viên tham gia vận hành trang thông tin điện tử của đơn vị.
Xây dựng trang thông tin điện tử của đơn vị được xem như một kênh thông tin trực tuyến góp phần công bố thông tin của đơn vị giáo dục, góp phần thúc đẩy công tác phối kết hợp ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội, giúp người dân nắm các hoạt động của đơn vị để cùng nhau xây dựng phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Do đó, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tích cực triển khai thực hiện tinh thần kế hoạch này.
Trong quá trình thực hiện nếu có điều chưa rõ liên hệ với bộ phận phụ trách công nghệ thông tin để trao đổi thêm./.
                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Kiên Giang;
- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện;
- Các đơn vị, trường học trực thuộc;
- Lưu: VT, ngocdh (3b).                                             
Tác giả bài viết: Đặng Hoài Ngọc

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn