Giấy mời họp báo công tác tháng 7 năm 2015

Giấy mời họp báo công tác tháng 7 năm 2015

Giấy mời số 29/GM-PGDĐT ngày 28/7/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc họp báo tình hình công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2015

Đăng lúc: 28-07-2015 02:37:22 PM | Đã xem: 1363 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Giao diện tra cứu điểm thi

14h30 chiều nay Bộ Giáo dục công bố kết quả thi THPT quốc gia

Bộ Giáo dục công bố kết quả thi của hơn một triệu thí sinh dự thi THPT quốc gia lúc 14h30 chiều 22/7. Ngoài cổng http://thi.moet.gov.vn, thí sinh ở từng địa bàn sẽ tra cứu trên trang web của 8 trường đại học.

Đăng lúc: 22-07-2015 02:10:23 PM | Đã xem: 1262 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Tin giáo dục & đào tạo
Giao diện trang hỏi - đáp của Bộ GDĐT

Website thông tin “Hỏi - Đáp về Giáo dục và Đào tạo”

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc triển khai xây dựng website để giải đáp những vấn đề người dân quan tâm liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, chế độ chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Bộ GDĐT đã triển khai xây dựng website thông tin mang tên “Hỏi - Đáp về Giáo dục và Đào tạo”, trước mắt để phục vụ tra cứu thông tin cho nhân dân về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Đăng lúc: 15-07-2015 02:05:40 PM | Đã xem: 3204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Tin giáo dục & đào tạo , Tiếp dân - lấy ý kiến
Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu và qui định đồng phục học sinh năm học 2015-2016

Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu và qui định đồng phục học sinh năm học 2015-2016

Công văn số 991/SGDĐT-VP ngày 07/07/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu và qui định đồng phục học sinh năm học 2015-2016

Đăng lúc: 14-07-2015 04:58:54 PM | Đã xem: 1097 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Triển khai mô hình trường học mới lớp 6 cấp trung học cơ sở

Triển khai mô hình trường học mới lớp 6 cấp trung học cơ sở

Công văn số 1018/SGDĐT-GDTrH ngày 08/07/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc Triển khai mô hình trường học mới lớp 6 cấp trung học cơ sở

Đăng lúc: 08-07-2015 10:07:34 AM | Đã xem: 1148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Phiên họp thường kỳ của chính phủ (ảnh internet)

Đề cương giới thiệu Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015

Ngày 09 tháng 01 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2015 và thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP có nội dung như sau:

Đăng lúc: 08-07-2015 09:34:53 AM | Đã xem: 3364 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới , Tiếp dân - lấy ý kiến
Hướng dẫn tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Hướng dẫn số 469/HD-SGDĐT ngày 31/03/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015

Đăng lúc: 01-07-2015 02:27:15 PM | Đã xem: 1089 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Triển khai thực hiện quy định thu nộp quỹ Phòng, chống thiên tai

Triển khai thực hiện quy định thu nộp quỹ Phòng, chống thiên tai

Công văn số 41/PGDĐT-TCKH của Phòng GDĐT An Minh về việc triển khai quy định triển khai thực hiện quy định thu nộp quỹ Phòng, chống thiên tai

Đăng lúc: 27-06-2015 06:52:34 PM | Đã xem: 1087 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Triển khai và báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ

Triển khai và báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ

Công văn số 40/PGDĐT-TCCB của Phòng GDĐT An Minh về việc triển khai và báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP

Đăng lúc: 27-06-2015 06:49:57 PM | Đã xem: 1153 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục

Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục

Công văn số 39/PGDĐT-CKCLGD của Phòng GDĐT An Minh về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục

Đăng lúc: 27-06-2015 06:47:50 PM | Đã xem: 1045 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015

Báo cáo số 124/BC-UBND ngày của UBND tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015 trên đại bàn tỉnh Kiên Giang

Đăng lúc: 25-06-2015 02:55:14 PM | Đã xem: 1174 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông báo về việc cung cấp sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục và Tài liệu hướng dẫn cho trường VNEN

Thông báo về việc cung cấp sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục và Tài liệu hướng dẫn cho trường VNEN

Công văn số 967/SGDĐT-GDTH ngày 25/06/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc đăng kí bộ sách Tiếng Việt 1-CNGD năm học 2015-2016

Đăng lúc: 25-06-2015 02:49:30 PM | Đã xem: 967 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thư mời tập huấn triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số VIETTEL-CA

Thư mời tập huấn triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số VIETTEL-CA

Thư mời số 25/TM-PGDĐT ngày 24/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc tập huấn triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số VIETTEL-CA

Đăng lúc: 24-06-2015 04:47:05 PM | Đã xem: 1138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục hè 2015 và chuẩn bị khai giảng năm học 2015 - 2016

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục hè 2015 và chuẩn bị khai giảng năm học 2015 - 2016

Kế hoạch số 17/KH-PGDĐT ngày 07/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục hè 2015 và chuẩn bị khai giảng năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 24-06-2015 11:42:05 AM | Đã xem: 1045 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thư mời hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch kiểm tra công nhận PCGD mầm non năm 2014 (năm học 2014 - 2015)

Thư mời hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch kiểm tra công nhận PCGD mầm non năm 2014 (năm học 2014 - 2015)

Thư mời số 24/TM-ĐKT ngày 22/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch kiểm tra công nhận PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014 (Năm học 2014 - 2015)

Đăng lúc: 23-06-2015 06:16:25 PM | Đã xem: 1050 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thư mời họp đoàn kiểm tra công nhận PCGD mầm non năm 2014 (năm học 2014 - 2015)

Thư mời họp đoàn kiểm tra công nhận PCGD mầm non năm 2014 (năm học 2014 - 2015)

Thư mời số 23/TM-ĐKT ngày 22/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc họp đoàn kiểm tra công nhận PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014 (Năm học 2014 - 2015)

Đăng lúc: 23-06-2015 06:13:10 PM | Đã xem: 921 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Đăng lúc: 23-06-2015 04:29:12 PM | Đã xem: 977 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội năm 2015

Thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội năm 2015

Công văn số 959/SGDĐT-GDCN-ĐTBD ngày 19/06/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hệ đào tạo từ xa của Trường Đại học sư phạm Hà Nội Năm 2015

Đăng lúc: 23-06-2015 02:58:21 PM | Đã xem: 1025 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014

Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 22/06/2015 của UBND huyện An Minh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận các đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014 (năm học 2014 - 2015)

Đăng lúc: 23-06-2015 11:01:58 AM | Đã xem: 925 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 12/06/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Đăng lúc: 22-06-2015 10:52:40 AM | Đã xem: 1020 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 10 11 12  Trang sau
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Đăng ký nhận tin qua email

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT