Họp báo cáo công tác tháng 11 và triển khai chương trình công tác tháng 12 năm 2013

Đăng lúc: Thứ hai - 02/12/2013 15:38 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 năm 2013, chiều ngày 29/11/2013, tại hội trường Phòng GD&ĐT An Minh, Ông Huỳnh Văn Tiền, Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Minh đã chủ trì họp báo tình hình thực hiện công tác tháng 11 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2013.
Ban lãnh đạo Phòng chỉ đạo Họp báo tháng 11/2012

Ban lãnh đạo Phòng chỉ đạo Họp báo tháng 11/2012

 
Về dự hội nghị có các đại biểu là cán bộ, chuyên viên phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng của các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc (Trường THPT.
 
Trong tháng 11 năm 2013, Phòng GD&ĐT An Minh đã lãnh đạo toàn ngành thực hiện các nội dung sau:

I. Công tác chuyên môn
 Chỉ đạo các đơn vị trường hoàn thành công tác phê duyệt chuyên môn đầu năm của các đơn vị trường học;
Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông năm học 2013 – 2014 của 3 cấp Mầm non – Tiểu học và THCS. Thành lập đoàn tham gia Hội thi An toàn thực phẩm và An toàn giao thông cấp tỉnh;

1. Giáo dục Mầm non.
Cử đoàn cán bộ tham gia tập huấn huấn công tác bảo quản, sử dụng thiết bị mầm non ở Sở GD&ĐT. Cấp phát thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường Mầm non và các lớp mẫu giáo trong trường tiểu học;
Nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 phòng học thuộc trường Mầm non Vân Khánh;
Tổ chức tập huấn chuyên môn mầm non cho 100% giáo viên và các bộ quản lý ngành học mầm non đáp ứng thực hiện công tác chuyên môn trong năm học 2013 – 2014. Kiểm tra công tác tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp trường.

2. Giáo dục Tiểu học
Chỉ đạo ôn và  kiểm tra giữa kỳ I theo kế hoạch. Lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi.
Tiếp tục duyệt kế hoạch FDS của 05 trường tham gia chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP);
Tham gia tập huấn đánh giá học sinh đối với chương trình Mô hình trường học mới (VNEN);
Kiểm tra thực hiện tập huấn 04 chuyên đề tại các trường tiểu học; Kiểm tra việc thực hiện ăn trưa, bán trú tại các trường SEQAP.
Chỉ đạo việc tổ chức thi Vở sạch – Chữ viết đẹp cấp trường;  Chỉ đạo thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

3. Giáo dục THCS
Tổ chức thành công hội thi văn hay chữ tốt cho các trường THCS trong huyện; Thành lập đoàn học sinh tham dự kỳ thi văn hay chữ tốt vòng tỉnh;
Hoàn thành hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi vòng trường, chuẩn bị tổ chức thi  vòng huyện năm học 2013-2014;
Tổ chức tập huấn 12 lớp tổ trưởng chuyên môn và tiết dạy minh họa cho 12 trường THCS trong huyện.
Chỉ đạo duyệt phân công chuyên môn đầu năm học, tuyển sinh lớp 6 THCS.

4. Trung tâm học cộng đồng
Chỉ đạo hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng theo kế hoạch năm 2013.
Chỉ đạo cho Ban giám đốc các trung tâm phối hợp với các đơn vị trường đãm bảo chế độ cho các giáo viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn.
Hướng dẫn các Trung tâm thực hiện công tác đề nghị miễn nhiệm, bổ nhiệm mới cán bộ quản lý trung tâm và giáo viên phụ trách.
Thành lập đoàn cán bộ tham gia lớp tập huấn “Xây dựng xã hội học tập” và nghiệp vụ quản lý trung tâm học tập cộng đồng tại Sở GD&ĐT Kiên Giang.
 
 

 5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
Cập nhật tin tức liên quan đến giáo dục & đào tạo lên website phòng hỗ trợ công tác quản lý từ trường đến phòng được thông suốt;
Tiếp tục triển khai và duy trì hệ thống email ngành trên nền @anminh.edu.vn cho cán bộ giáo viên ngành và học sinh các trường có phòng học dạy tin học và học sinh có nhu cầu;
Triển khai các chương trình quản lý theo tinh thần hướng dẫn công tác ứng dụng CNTT của sở GD&ĐT như: Chương trình quản lý trường học SMAS; Chương trình quản lý thông tin kiểm định chất lượng trường mầm non và Phổ thông.
Tham gia tập huấn và lập kế hoạch tập huấn cho 11 xã thị trấn chương trình quản lý Phổ cập giáo dục – Chống mù chữ của Bộ giáo dục và đào tạo.
Xây dựng website mẫu cho các trường Tiểu học và THCS theo công nghệ mới (hệ thống quản trị nội dung NUKEVIET). Xây dựng hướng dẫn sử dụng cho từng modul, lập kế hoạch triển khai xây dựng trang thông tin cho trường và cách thức quản lý - vận hành trang cho 28 trường Tiểu học và 12 trường THCS trực thuộc.

6. Công tác Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục.
 Kiểm tra công tác giảng dạy, học tập tại trung tâm học tập cộng đồng Xã Đông Hưng B;
Tổ chức đoàn cán bộ tham gia lớp tập huấn sử dụng phần mềm Phổ cập giáo dục – Chống mù chữ do Bộ Giáo dục & Đào tạo cung cấp tại Sở GD&ĐT Kiên Giang;
Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra công nhận công tác PCGD năm 2013 tại 11 xã thị trấn, hoàn thành trước ngày 30/11/2013.

7. Công tác văn thư – lưu trữ.
Tổ chức tập huấn bổ sung cách thức sử dụng chương trình CloudOffice cho văn thư các trường mầm non, Tiểu học, THCS và Trung tâm học tập cộng đồng
Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác văn thư – lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc năm học 2013 – 2014;
Ban hành quy chế thực hiện chương trình CloudOffice theo mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư lưu trữ và quản lý công việc trên nền internet hỗ trợ cho công tác quản lý giáo dục.

8. Công tác Kiểm định cơ sở giáo dục
Hoàn thành công tác tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thông tin kiểm định cơ sở giáo dục mầm non;
Lập đề nghị và được UBND huyện chấp thuận sử dụng phần mềm quản lý thông tin kiểm định cơ sở giáo dục phổ thông; Tổ chức tập huấn cho Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách công tác kiểm định cơ sở giáo dục của 28 trường Tiểu học và 12 trường THCS.

II. Công tác Tổ chức – Thanh tra – Tuyển sinh – Tài chính - Cơ sở vật chất

1. Tổ chức cán bộ - Thanh tra
Phối hợp với Phòng Nội vụ lập danh sách đề suất việc niễm nhiệm chức vụ phó Hiệu trưởng do không được tín nhiệm và bổ nhiệm mới thay thế theo quy hoạch của trường TH Thị Trấn 1.
Tiếp tục công tác khảo sát thực trạng nhân sự ngành giáo dục theo đúng kế hoạch và tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT và UBND huyện năm 2013.
Chỉ đạo các đơn vị trường làm thủ tục đề nghị bổ nhiệm tổng phụ trách đội đúng quy định.
Chỉ đạo việc hoàn thành hồ sơ xét nâng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt II năm 2013; và nâng lương trước thời hạn năm 2013 theo công văn số 244/UBND-NV này 23/10/2013.
Kết hợp Phòng Nội vụ lập kế hoạch tham mưu UBND huyện xét tuyển viên chức năm 2013 cho cán bộ, giáo viên đang hợp đồng chờ xét tuyển trong các trường học đã có biên chế chính thức.
Tiếp tục hợp đồng, tái hợp đồng nhân sự.
 Hoàn thành báo cáo công tác thanh tra năm học 2012 – 2013.
 Chỉ đạo trường TH Đông Hòa 4 hoàn thành hồ sơ đề nghị kỷ luật giáo viên vi phạm.

2. Cơ sở vật chất - Thư viện – Thiết bị
Chỉ đạo các trường tích cực xây dựng đạt tiêu chí Xanh - Sạch - Đẹp & An toàn và trường thân thiện học sinh tích cực trong năm học 2013 - 2014;
Kết hợp với Ban quản lý XDCB huyện báo cáo số liệu cho đoàn kiểm toán nhà nước;
Kiểm tra việc lắp đặt moter và thùng nước cho các điểm trường SEQAP xây dựng. Kiểm tra các công trình đang xây dựng trường học trong địa bàn huyện     

III. Công tác Đoàn thể.
Kết hợp cùng chính quyền tiếp tục chỉ đạo cho các đơn vị tiến hành Hội nghị cán bộ công chức đức điểm trong tháng 10/2013;
Kết hợp cùng chính quyền hoàn thành dứt điểm đăng ký thi đua năm học: 2013-2014;
 Các công đoàn cơ sở tổ chức họp mặt ngày ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ việt Nam 20/10 và trao giấy chứng nhận phụ nữ hai giỏi năm 2012-2013;
Công đoàn giáo dục huyện theo dõi việc ra quyết định ban Thanh tra nhân dân của công đoàn cơ sở trường học
Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp cùng chính quyền vận động cán bộ - công chức – viên chức đóng góp ủng hộ cuộc vận động “Tấm lưới Nghĩa tình vì Hoàng Sa, Trường Sa theo công văn số 45 ngày 12/9/2013 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, mỗi người ít nhất 3.000 đ và nộp về Công đoàn Giáo dục huyện.
Các đơn vị đã rà soát lại việc cấp phát thẻ Công đoàn và kết nạp đoàn viên Công đoàn.     
 
Tại hội nghị sau khi nghe cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT triển khai một số vấn đề có liên quan đến các công tác tháng 12 năm 2013. Hội nghị đã được nghe ý kiến phản ánh của các đồng chí là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các đơn vị trường học, Ông Huỳnh Văn Tiền đã phát biểu chỉ đạo thực hiện trong tháng 12 năm 2013 và yêu cầu các Ban giám hiệu tích cực triển khai thực hiện trong tháng 12/2013.
Tác giả bài viết: Đặng Hoài Ngọc

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn