Báo cáo công tác Tháng 5 và chương trình công tác Tháng 6 Năm 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 19/05/2014 14:12 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Tiếp đoàn khảo sát công tác giáo dục mầm non của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang; thực hiện tốt công tác ra đề và chỉ đạo thi học kỳ II, tổ chức thành công 02 lần hội nghị trực tuyến với các đơn vị trường học; Thực hiện thanh tra toàn diện 04 đơn vị trường học ... đó là những kết quả mà ngành GD&ĐT đã thực hiện trong tháng 05 năm 2014 (từ ngày 14/04/2014 đến ngày 13/05/2014).
Phần I. BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 5 - NĂM 2014

I. Công tác chính trị tư tưởng
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đảng viên và cán bộ, công chức.
Toàn ngành tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền kỉ niệm 39 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 – 30/4/2014), Quốc tế lao động 1 – 5, ngày giỗ tổ Hùng Vương ( Mùng 10/3 âm lịch) và 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014).
Triển khai đến các đơn vị Kế hoạch số 104-KH/HU ngày 27/02/2014 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết TW 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”

II. Công tác chuyên môn
Phối hợp với các ban ngành đoàn thể cập huyện rà soát, lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện An Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Chỉ đạo các bậc học thực hiện tốt công tác dạy và học trong giai đoạn cuối năm, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của từng trường cuối học kỳ II năm học 2013-2014.
Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch ôn tập kiểm tra  học kỳ II và xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS.
Chỉ đạo cho các trường chuẩn bị các biểu mẫu, thống kê, số liệu cuối năm để báo cáo kịp thời.
Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường tổ chức đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng theo quy định.
Kết hợp Trung tâm Y tế huyện kiểm tra việc thực hiện công tác Y tế trường học năm học 2013-2014 tại tất cả các đơn vị trường.
Phối hợp với Hội chử Thập đỏ huyện tổ chức truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân và môi trường có sự tham gia của trẻ em “CHAST” tại 3 trường tiểu học.

1. Ngành học mầm non
Tiếp đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về làm việc với Phòng GD&ĐT An Minh về công tác giáo dục mầm non (ngày 07/5/2014).
Chỉ đạo các trường mầm non, các trường tiểu học có dạy lớp mẫu giáo báo cáo tổng kết năm học 2013-2014. Chỉ đạo các trường tại các xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non theo Kế hoạch 51/KH-UBND của UBND huyện.
Rà soát số lượng trẻ 5 tuổi chưa học qua các lớp mầm non. Phối hợp với các trường tiểu học thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2014 – 2015.
Hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tăng cường công tác tuyên truyền phòng ránh dịch cúm gia cầm, phòng ngừa bệnh sởi trong nhà trường..

2. Bậc Tiểu học
Kiểm tra việc thực hiện ăn trưa, bán trú tại và thực hiện chương trình các trường SEQAP; Lập kế hoạch triển khai các mô đun SEQAP; Tiếp đoàn kiểm tra SEQAP của Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra tại Trường tiểu học Đông Hòa 2 và Trường tiểu học Thuận Hòa 3;
Tổ chức, quản lý lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN); Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm; Phương pháp Bàn tay nặn bột.
Chỉ đạo các trường Tiểu học thực hiện Công văn số 503/SGDĐT-GDTH ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc tạm hoãn Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp tỉnh, năm học 2013-2014; Công văn 280/SGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2014 Về việc chuẩn bị tổ chức lớp học “Làm quen với tiếng Việt trước khi vào lớp 1” hè 2014; Công văn số 386/SGDĐT-GDTH ngày 01 tháng 4  năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc mở rộng mô hình trường học mới (VNEN) cấp tiểu học.
Chỉ đạo các trường tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp trường năm học 2013 – 2014 (Công văn số 27/CV-PGDĐT ngày 17/04/2014);
Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” theo Công văn 1841/BGDĐT-GDTH ngày 25/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học;
Báo cáo Sở GD&ĐT Kiên Giang về việc không tổ chức “Hội thi toán tuổi thơ” do hạn chế kinh phí.
Chỉ đạo các trường tiểu học Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Hoàn thành công tác biên soạn và sao in đề kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2013-2014 và chỉ đạo việc kiểm tra học kỳ II tại các đơn vị trường;
Hướng dẫn công tác xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2013 – 2014 tại các đơn vị trường.

3. Bậc THCS
Hoàn thành việc soạn thảo, duyệt đề thi tổ chức in ấn đề thi kiểm tra học kỳ II các môn khối THCS năm học 2013 – 2014. Tổ chức kiểm tra học kỳ II  năm học 2013- 2014 từ ngày 05 đến ngày 10/5/2014;
Lập kế hoạch kiểm tra hồ sơ lớp 9 chuẩn bị thành lập 14 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS tại 12 trường THCS và 02 trường THPT (Nguyễn Văn Xiện và Vân Khánh); Triển khai kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2014-2015. Phối hợp với 03 trường THPT trên địa bàn lập kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT.
Hướng dẫn các trường tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2014 – 2015 (Kế hoạch số 13/KH-PGDĐT ngày 08/05/2014).
Lập kế hoạch in và cấp phát bằng THCS năm học 2012 – 2013.

4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
Cập nhật tin tức liên quan đến GD&ĐT lên website phòng hỗ trợ công tác quản lý từ trường đến phòng được thông suốt. Tiếp tục triển khai và duy trì hệ thống email ngành trên nền @anminh.edu.vn cho cán bộ giáo viên ngành và học sinh các trường có phòng học dạy tin học và học sinh có nhu cầu.
Tổ chức thành công 02 lần họp báo trực tuyến với 48 đơn vị trường học thông qua 11 điểm cầu Hội nghị trực tuyến bằng phần mềm VMEET. Nhìn chung chất lượng các cuộc họp đạt khá, qua hội nghị phòng đã triển khai kịp thời các nội dung công việc đã làm được trong tuần và kế hoạch hoạt động trong tuần tiếp theo. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư hệ thống máy tính đồng độ nên tại một số điểm cầu việc phải hồi thông tin (phát biểu từ các trường) chưa tốt. Trong thời gian tới, Phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục duy trì họp báo hàng tuần với các đơn vị (vào thứ sáu hàng tuần) và đề nghị UBND huyện cho phép mua sắm thiết bị trang bị cho các điểm cầu để hội nghị diễn ra có chất lượng hơn.
Phối hợp với Chi nhành VIETTEL Kiên Giang tổ chức thực hiện tốt chương trình quản lý học sinh SMAS 2.0 theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Kiên Giang và tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ công tác quản lý giáo dục như: Tin nhắn miễn phí SP2 cho phụ huynh học sinh, Hệ thống tin nhắn chủ độ (BULKSMS), cung cấp sim số VIETTEL cho các giáo viên có nhu cầu...
Triển khai tốt các chương trình quản lý trực tuyến như: Hệ thống xử lý văn thư, hồ sơ công việc, Hệ thống quản lý thông tin giáo viên ngành giáo dục (PMIS).
Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS cập nhật thông tin lịch làm việc lên hệ thống xử lý văn thư, hồ sơ công việc (CLOUDOFFICE) nhằm từng bước ổn định lề lối làm việc tại các đơn vị trường học. Căn cứ vào kế hoạch được các đơn vị lập phòng có kế hoạch cử cán bộ theo dõi, giám sát các hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường.

5. Công tác Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục.
Chỉ đạo tiếp tục vận động, thực hiện tốt chỉ tiêu phổ cập giáo dục năm 2014; Lập kế hoạch thực hiện công tác phúc tra số liệu PCGD năm 2014; Chì đạo thực hiện đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi tại các xã theo kế hoạch 51/KH-UBND.
Triển khai đến các ban chỉ đạo  PCGD xã,  thị trấn thực hiện Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 6/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT  ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Công tác Tổ chức – Thanh tra – Tuyển sinh – Tài chính - Cơ sở vật chất

1. Tổ chức cán bộ - Thanh tra
Hoàn thành báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức năm 2014 theo tin thần công văn số 56/UBND-NV ngày 22/04/2014 của UBND huyện.
Chỉ đạo các trường Hoàn thành hồ sơ nâng lương đợt I năm 2014 theo  Công văn số 54/UBND-NV ngày 18/04/2014 của UBND huyện  nh.
Phối hợp với Phòng Nội vụ lập  kế hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động luân chuyển cán bộ quản lý năm 2014.
Chỉ đạo việc đánh giá công chức hàng năm và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các cấp học; thực hiện đánh giá công chức cuối năm học và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên theo quy định;
Hoàn thành kế hoạch thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên các bậc học trong tháng 4/2013. Tổ chức thanh tra toàn diện các đơn vị trường học theo kế hoạch năm học 2013 – 2014 tại các trường: TH Thuận Hòa 3, TH Danh Coi, TH Đông Hưng A1 THCS Vân Khánh Đông.
Phân công cán bộ, chuyên viên phòng chỉ đạo công tác giáo dục tại các xã thị trấn và tổ chức họp báo hàng tuần theo hình thức trực tuyến qua 11 điểm cầu tại 11 xã, thi trấn và Phòng GD&ĐT (Thông báo số 04/TB-PGDĐT ngày 25/04/2014).
Lập đề nghị đến UBND tỉnh Kiên Giang, Sở Nội vu, UBND huyện An Minh xin tăng thêm 02 biên chế cho Phòng GD&ĐT An Minh (hiện nay được giao 09 biên chế) để thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (Tờ trình số 38/TTr-PGDĐT ngày 12/5/2014).

2. Tuyển sinh
Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp bàn giao cho Bộ phận tuyển sinh Sở GD&ĐT.

3. Thư viện – Thiết bị.
Chỉ đạo thực hiện kiểm kê thiết bị, tài liệu thư viện tại các đơn vị trường học, báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng thiết bị, sách báo.. và lập kế hoạch bổ sung sách, báo, thiết bị phục vụ chgo năm học 2014 – 2015.

4. Xây dựng cơ bản – Kế hoạch tài chính.
Tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về số liệu học sinh thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hỗ trợ bảo hiểm y tế năm học 2013-2014. Tổng số học sinh được hỗ trợ: 5.780 em, với tổng số tiền ngân sách nhà nước đóng hỗ trợ là: 718.000.000 đồng.
Tổng hợp số liệu báo cáo về Phòng Tài chính - Kế hoạch và Sở tài chính. Tiền miễn, giảm học phí của học kỳ I năm học 2013-2014 theo Nghị Định 49/2010/NĐ-CP. Tổng số học sinh: 463 em với tổng số tiền là: 38.760.000 đồng.
Hoàn thành và nộp về Sở GD&ĐT báo cáo tổng hợp nhu cầu kinh phí chi trả cho hợp đồng 68 đối với trường tiểu học năm 2014, tổng số tiền: 681.228.720 đồng; Báo cáo danh mục thiết bị và đồ dùng dạy học chuẩn bị đầu tư giai đoạn năm 2014-2015.
Lập đề nghị trình UBND huyện xin bổ sung kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp thâm niên của chức vụ tổ trưởng, tổ phó ngành giáo dục: 1.460.622.000 đồng và bổ sung kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu: 210.000.000 đồng.
Tham mưu với UBND huyện lập tờ trình gửi Sở GD&ĐT xin bổ sung kinh phí trả chiết tính cho giáo viên dạy dư tiết năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014 với số tiền: 3.535.534.997 đồng.

IV. Công tác Đoàn thể.

1. Công tác phong trào:
Xây dựng kế hoạch tham mưu lãnh đạo thành lập đoàn kiểm tra công nhận việc thực hiện phong trào thi đua “xây dựng THTT-HSTC” và trường đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp và An toàn” năm học 2013-2014 đối với các đơn vị đã đăng ký.

2. Công tác đoàn thể
Các đoàn thể kết hợp với chính quyền tổ chức và tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30-4 và  ngày 1-5. Phát động phong trào lập thành tích chào mừng ngày sinh của Bác Hồ 19/5.
Các Công đoàn cơ sở hoàn thành báo cáo quyết toán quý I – 2013; Kết hợp cùng chính quyền triển khai một số biểu mẫu báo cáo thành tích công tác thi đua – khen thưởng năm học 2012-2013.
Hoàn thành việc tổng hợp xét điển hình tiên tiến theo kế hoạch 236/KH-SGDĐT và Hướng dẫn 114/HD-PGDĐT từ các phong trào thi đua yêu nước và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân.
Hoàn thành hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Công đoàn” cho các đoàn viên Công đoàn đủ điều kiện.
Hoàn thành hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”, hoàn thành các loại báo cáo đúng thời gian theo qui định.
Các CĐCS tích cực tuyên truyền phát triển đoàn viên mới; Tổng hợp danh sách đề nghị làm thẻ Công đoàn.
 
Phần II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2014

I. Công tác Giáo dục chính trị - Tư tưởng.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đảng viên và cán bộ, công chức.
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức kỉ niệm chào mừng ngày sinh Bác Hồ 19/5, ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 - 6.

II. Công tác chuyên môn:
Tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THCS; Chỉ đạo các trường xét hoàn thành chương trình Tiểu học.
Tổ chức duyệt hồ sơ chéo cuối năm học; Chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém trong hè.
Chỉ đạo tất cả các trường tổng kết việc thực hiện các tiêu chí xây dựng  trường học thân thiện – học sinh tích cực. Để có kế hoạch thực hiện đạt các tiêu chí còn lại đến năm 2014.
Các trường lập kế hoạch tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

1. Giáo dục mầm non
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2013- 2014;
Tổng hợp báo cáo thống kê, rà soát thực trạng giáo dục phát triển vận động, đánh giá về chất lượng giáo dục phát triển vận động, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ giáo dục phát triển vận động cho trẻ của các trường mầm non;
Kiểm tra công tác đánh giá trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn phát triển. Tổng kết công tác giáo dục mầm non năm học 2012 - 2013
Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 năm học 2014 – 2015.

2. Giáo dục tiểu học
Kiểm tra 05 trường tham gia SEQAP tiếp tục hiện kế hoạch triển khai các mô đun SEQAP: Tổ chức, quản lý lớp học theo mô hình trường học kiểu mới; Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm; Phương pháp Bàn tay nặn bột.
Rà soát số liệu để trình UBND huyện duyệt kế hoạch Tổ chức lớp học “Làm quen với tiếng Việt trước khi vào lớp 1” hè 2014 và  tiến hành tập huấn cho các đơn vị trường học.
Chỉ đạo các trường nhập kết quả Chương trình Quản lý chất lượng giáo dục tiểu học trên online trực tuyến: http://eqms.eos.edu.vn; đối với 05 trường tham gia SEQAP nhập thêm trên online trực tuyến: website: http://seqap.edu.vn.
Chỉ đạo các trường xét học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình tiểu học; lập kế hoạch rèn luyện trong hè và kiểm tra lại đối với học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng.
Duyệt hồ sơ cuối năm học 2013-2014 và tổng hợp các báo cáo cuối năm theo yêu cầu của Sở GD&ĐT.
Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện theo thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

3. Giáo dục THCS
Thống kê, báo cáo tổng kết học kỳ II năm học 2013 - 2014 về Sở GD&ĐT;
Lập tờ trình trình UBND huyện thành lập 14 hội đồng xét tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013.
Hoàn thiện in bằng tốt nghiệp THCS năm học 2012 – 2013 cho các đơn vị trường THCS và THPT; Đề nghị Sở GD&ĐT cung cấp phôi bàn sao bằng tốt nghiệp THCS để cấp cho học viên có yêu cầu.
Kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp của các đơn vị THCS và THPT có cấp THCS.
Xét tốt nghiệp THCS theo Quyết định của UBND huyện, chỉ đạo các trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2013-2014.

4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
Phối hợp với Đài truyền thanh huyện An Minh trao đổi tin tức về các hoạt động GD&ĐT để phát trên hệ thống truyền thanh và website phòng; Tiếp tục cập nhật các hoạt động của ngành GD&ĐT lên website Phòng; Quản lý hệ thống email ngành GD&ĐT An Minh;
Tiếp tục triển khai các chương trình quản lý trực tuyến như: Hệ thống xử lý văn thư, hồ sơ công việc (CLOUDOFFICE), Hệ thống quản lý thông tin giáo viên ngành giáo dục (PMIS), hệ thống quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục; hệ thống quản lý chất lượng giáo dục Tiểu học (EQMS); Hệ thống trang thông tin điện tử các trường trực thuộc và cổng thông tin điện tử của ngành.
Phối hợp với Chi nhánh VIETTEL Kiên Giang tổ chức thu thập số liệu tổng kết năm học 2013 – 2014 thông qua hệ thống quản lý nhà trường SMAS 2.0.

5. Công tác Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục (PCGD).
Lập kế hoạch và tổ chức phúc tra trình độ văn hóa chuẩn bị cho công tác thống kê, báo cáo số liệu PCGD năm 2014. Trong đó ưu tiên thu thập số liệu phục vụ công tác công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại các xã, thị trấn theo Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND huyện An Minh.
Tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp THCS của các học viên học lớp bổ túc THCS tại Trung tâm học tập cộng đồng Xã Vân Khánh Đông.

III. Công tác Tổ chức – Thanh tra – Tuyển sinh – Tài chính - Cơ sở vật chất

1. Tổ chức cán bộ - Thanh tra
Rà soát đối tượng cán bộ quản lý trong các trường học đã hết nhiệm kỳ trong toàn ngành, để phối hợp phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thực hiện kế hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động luân chuyển cán bộ quản lý năm 2014.
Chỉ đạo công tác thuyên chuyển giáo viên trong và ngoài tỉnh theo quy định.
Chỉ đạo việc đánh giá công chức và đánh giá xếp loại giáo viên năm học 2013-2014. Họp xét đánh giá công chức theo Quyết định 11/1998/QĐ-TCCP của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ( nay là Bộ Nội vụ); đánh giá, xếp loại giáo viên theo QĐ số 06/2006/QĐ-BNV năm học  2010- 2011; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng bậc mầm non, tiểu học và THCS theo Thông tư  và hướng dẫn của BGDĐT.
 Hoàn thành báo cáo công tác thanh tra năm 2013-2014 của các đơn vị trường học nộp về Sở GD&ĐT.
Chỉ đạo thực hiện Công văn số 54/UBND-NV ngày 18/4/2014 của UBND huyện An Minh về việc tổ chức xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo cho cán bộ, công chức, viên chức đợt 1 năm 2014.

2. Tuyển sinh
tiếp tục tuyển sinh trung học chuyên nghiệp địa phương và cấp giấy báo cho học sinh có đủ điều kiện dự thi các trường Cao đẳng và Đại học năm 2014.
Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2014-2015;
Phối hợp với các trường THPT xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 – 2015 theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện An Minh.

3. Thư viện – Thiết bị.
Chỉ đạo các đơn vị trường học tiến hành thống kê thiết bị, sách, báo ... lập kế hoạch bổ sung để phục vụ cho năm học mới 2014 – 2015.

4. Xây dựng cơ bản – Kế hoạch tài chính.
Chỉ đạo các trường tổ chức khảo sát xây dựng và sữa chữa Phòng học xuống cấp và nhà vệ sinh trong hè; Lập kế hoạch tổ chức kiểm kê, bảo quản thật tốt thiết bị - thư viện và cơ sở vật chất trong thởi gian nghi hè.
Tổng hợp kinh phí chênh lệch nâng lương đợt II năm 2013. Lập bản dự trù kinh phí chênh lệch nâng lương đợt I năm 2014.
Tổng hợp kinh phí lệch phụ cấp thâm niên nhà giáo (từ 01/01/2012 đến 31/12/2012). Phân bổ kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp thâm niên của chức vụ tổ trưởng, tổ phó cho các đơn vị trường: 1.460.622.000 đồng.
Lập Tờ trình xin bổ sung kinh phí chi trả cho viên chức, nghỉ việc.

IV. Công tác Phong trào, đoàn thể.

1. Công tác phong trào
Kiểm tra nắm tình hình và tư vấn hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị trường được lãnh đạo phân công chỉ đạo cũng như các công tác liên quan nhiệm vụ được giao.
Tổ chức kiểm tra, chấm điểm việc thực hiện phong trào thi đua “xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”; xây dựng trường đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp và An toàn”...

2. Công tác đoàn thể.
Kết hợp cùng chính quyền đồng cấp tổ chức và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 124 năm, ngày sinh nhật Bác 19/5/2014.
Tuyên truyền và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng tháng công nhân và ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ( 28/7/1929 - 28/7/2014).
Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) công khai tài chính hàng tháng, quý, năm; kết hợp cùng chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chuẩn bị số liệu báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Triển khai Công văn số 87/LĐLĐ ngày 05/5/2014 của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện hướng dẫn đăng ký thi đua ngắn hạn theo Kế hoạch số 71/KH-LĐLĐ, ngày 03/3/2014 của Ban thường vụ LĐLĐ huyện.
Chỉ đạo CĐCS phối hợp cùng chính quyền vận động cán bộ, đoàn viên tiếp tục ủng hộ chương trình “ Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Với mức vận động là 14.000đ/đoàn viên theo tinh thần Công văn số 88/LĐLD, ngày 05/5/2014 của LĐLĐ huyện An Minh.
Triển khai Kế hoạch số 25/KH-CĐGD ngày 12/5/2014 của công đoàn giáo dục An Minh về tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2014.
Triển khai kế hoạch chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị giữa nhiệm kì 2012-2017, tổ chức dứt điểm trước ngày 25/7/2014.
Tiếp tục chỉ đạo CĐCS vận động cán bộ, đoàn viên tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2014, với mức vận động đóng góp 40.000đ/1 người hoàn thành trong tháng 5/2014; thu quỹ tiếp sức người thầy nộp dứt điểm trong tháng 5;-thu quỹ mệnh sự năm 2014.
Công đoàn Giáo dục kết hợp chính quyền và LĐLĐ huyện tiến hành xét đề nghị cất nhà Mái Ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thành Nghề giáo viên trường TH Đông Thạnh 2, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bàn giao trong tháng 5 nhân tháng công nhân.
Phối hợp cùng Phòng nội vụ triển khai công tác thi - đua khen thưởng cuối năm học 2013-2014.
Chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm hoặc kinh nghiệm, giải pháp trong công tác  năm học 2013-2014 đúng theo mẫu hướng dẫn và đạt chất lượng cao.
Các CĐCS tích cực tuyên truyền phát triển đoàn viên mới; Tiếp tục tổng hợp danh sách đề nghị làm thẻ Công đoàn. triển khai cho CBĐV tiếp thu thực hiện Nghị quyết Công đoàn các cấp.

Trên đây là báo cáo công tác Tháng 05 và chương trình công tác Tháng 06 năm 2014, các bộ phận có liên quan căn cứ vào chương trình chỉ đạo công tác để xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp./.

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn