Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2015 - 2016

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2015 - 2016

Kế hoạch số 26/KH-PGDĐT ngày 06/08/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 07-08-2015 03:28:37 PM | Đã xem: 3144 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Triệu tập cán bộ, giáo viên làm báo cáo viên triển khai mô hình trường học mới lớp 6 năm học 2015 - 2016

Triệu tập cán bộ, giáo viên làm báo cáo viên triển khai mô hình trường học mới lớp 6 năm học 2015 - 2016

Quyết định số 960/QĐ-SGDĐT ngày 07/08/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc Triệu tập cán bộ, giáo viên làm báo cáo viên triển khai mô hình trường học mới lớp 6 năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 07-08-2015 02:31:57 PM | Đã xem: 2913 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Tập huấn triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục

Tập huấn triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục

Căn cứ công văn số 1172/SGD ĐT-GDTH ngàỵ 04 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai dạy học tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục năm học 2015-2016, Từ ngày 07/08/2015 đến ngày 16/08/2015, Phòng GDĐT An Minh tổ chức tập huấn cho giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 1 năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 07-08-2015 02:22:47 PM | Đã xem: 3991 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới , Tin Giáo dục địa phương , Tin giáo dục & đào tạo
Triển khai tập huấn giáo viên và dạy học Mĩ thuật cấp tiểu học

Triển khai tập huấn giáo viên và dạy học Mĩ thuật cấp tiểu học

Công văn số 46/PGDĐT-GDTH ngày 03/08/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc Triển khai tập huấn giáo viên và dạy học Mĩ thuật cấp tiểu học

Đăng lúc: 07-08-2015 02:15:22 PM | Đã xem: 2932 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Hướng dẫn thu Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2015 - 2016

Hướng dẫn thu Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2015 - 2016

Công văn số 140/BHXH-HD ngày 30/07/2015 của Bảo hiểm xã hội An Minh về việc hướng dẫn thu Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 07-08-2015 02:07:04 PM | Đã xem: 3020 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Chuẩn bị năm học mới 2015 - 2016 cấp tiểu học

Chuẩn bị năm học mới 2015 - 2016 cấp tiểu học

Công văn số 1106/SGDĐT-GDTH ngày 27/07/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc chuẩn bị năm học mới 2015 - 2016 cấp tiểu học

Đăng lúc: 29-07-2015 10:05:58 AM | Đã xem: 2669 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Yêu cầu báo cáo tình hình  chuẩn bị khai giảng  năm học 2015 – 2016

Yêu cầu báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2015 – 2016

Công văn số 45/PGDĐT-VP ngày 28/07/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 28-07-2015 05:01:17 PM | Đã xem: 2219 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông báo về sách in lậu trên thị trường

Thông báo về sách in lậu trên thị trường

Công văn số 936/NXBGDVN gày 02/07/2015 của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam

Đăng lúc: 28-07-2015 03:33:35 PM | Đã xem: 2236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng các bộ quản lý và giáo viên trường tiểu học tham gia SEQAP năm 2015

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng các bộ quản lý và giáo viên trường tiểu học tham gia SEQAP năm 2015

Kế hoạch số 20/KH-PGDĐT ngày 30/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc tập huấn, bồi dưỡng các bộ quản lý và giáo viên trường tiểu học tham gia SEQAP năm 2015

Đăng lúc: 28-07-2015 03:15:05 PM | Đã xem: 1330 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Giấy mời họp báo công tác tháng 7 năm 2015

Giấy mời họp báo công tác tháng 7 năm 2015

Giấy mời số 29/GM-PGDĐT ngày 28/7/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc họp báo tình hình công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2015

Đăng lúc: 28-07-2015 02:37:22 PM | Đã xem: 1329 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu và qui định đồng phục học sinh năm học 2015-2016

Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu và qui định đồng phục học sinh năm học 2015-2016

Công văn số 991/SGDĐT-VP ngày 07/07/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu và qui định đồng phục học sinh năm học 2015-2016

Đăng lúc: 14-07-2015 04:58:54 PM | Đã xem: 1048 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Triển khai mô hình trường học mới lớp 6 cấp trung học cơ sở

Triển khai mô hình trường học mới lớp 6 cấp trung học cơ sở

Công văn số 1018/SGDĐT-GDTrH ngày 08/07/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc Triển khai mô hình trường học mới lớp 6 cấp trung học cơ sở

Đăng lúc: 08-07-2015 10:07:34 AM | Đã xem: 1122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Phiên họp thường kỳ của chính phủ (ảnh internet)

Đề cương giới thiệu Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015

Ngày 09 tháng 01 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2015 và thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP có nội dung như sau:

Đăng lúc: 08-07-2015 09:34:53 AM | Đã xem: 3293 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới , Tiếp dân - lấy ý kiến
Hướng dẫn tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Hướng dẫn số 469/HD-SGDĐT ngày 31/03/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015

Đăng lúc: 01-07-2015 02:27:15 PM | Đã xem: 1062 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Triển khai thực hiện quy định thu nộp quỹ Phòng, chống thiên tai

Triển khai thực hiện quy định thu nộp quỹ Phòng, chống thiên tai

Công văn số 41/PGDĐT-TCKH của Phòng GDĐT An Minh về việc triển khai quy định triển khai thực hiện quy định thu nộp quỹ Phòng, chống thiên tai

Đăng lúc: 27-06-2015 06:52:34 PM | Đã xem: 1063 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Triển khai và báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ

Triển khai và báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ

Công văn số 40/PGDĐT-TCCB của Phòng GDĐT An Minh về việc triển khai và báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP

Đăng lúc: 27-06-2015 06:49:57 PM | Đã xem: 1109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục

Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục

Công văn số 39/PGDĐT-CKCLGD của Phòng GDĐT An Minh về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục

Đăng lúc: 27-06-2015 06:47:50 PM | Đã xem: 1015 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015

Báo cáo số 124/BC-UBND ngày của UBND tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015 trên đại bàn tỉnh Kiên Giang

Đăng lúc: 25-06-2015 02:55:14 PM | Đã xem: 1139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thông báo về việc cung cấp sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục và Tài liệu hướng dẫn cho trường VNEN

Thông báo về việc cung cấp sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục và Tài liệu hướng dẫn cho trường VNEN

Công văn số 967/SGDĐT-GDTH ngày 25/06/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc đăng kí bộ sách Tiếng Việt 1-CNGD năm học 2015-2016

Đăng lúc: 25-06-2015 02:49:30 PM | Đã xem: 936 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới
Thư mời tập huấn triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số VIETTEL-CA

Thư mời tập huấn triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số VIETTEL-CA

Thư mời số 25/TM-PGDĐT ngày 24/06/2015 của Phòng GDĐT An Minh về việc tập huấn triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số VIETTEL-CA

Đăng lúc: 24-06-2015 04:47:05 PM | Đã xem: 1097 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Văn bản mới

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Đăng ký nhận tin qua email

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT