Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học

Đăng lúc: Thứ bảy - 21/03/2015 10:23 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Mục đích: Cung cấp tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học (Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên) đến thầy, cô để lựa chọn, tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên.
Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học

Nội dung:

Tài liệu gồm các mô đun theo 5 nhóm, phục vụ cho 5 cấp học khác nhau:

  1. Mầm non (Theo Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT)
  2. Tiểu học (Theo Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT)
  3. Trung học cơ sở (Theo Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT)
  4. Trung học phổ thông (Theo Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT)
  5. Giáo dục thường xuyên (Theo Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT)
Đơn vị tổ chức: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
 
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG

Danh sách tài liệu bồi dưỡng (mật khẩu mở tài liệu:123456):
  A. Tài liệu bậc học Mầm non  
  MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất
  MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội
  MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ
  MN4: Đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ mầm non
  MN5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ
  MN6: Chăm sóc trẻ mầm non
  MN7: Môi trường giáo dục cho trẻ trẻ mầm non
  MN8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi
  MN9: Môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi
  MN10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non
  MN11: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi
  MN12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi
  MN13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp
  MN14: Tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội
  MN15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt
  MN16: Chăm sóc, giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt
  MN17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ 3-36 tháng
  MN18: Lập kế hoạch giáo dục mẫu giáo
  MN19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ xay dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục
  MN20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
  MN21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển
 thể chất
  MN22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức
  MN23:Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
  MN24: cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội
  MN25: Ứng dụng phương pháp dạy học tich cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
  MN26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi
  MN27: Thiết kế ácc hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông
  MN28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu
  MN29: Hướng dẫn bảo quản, sửa cữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản
  MN30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo
  MN31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non
  MN32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
  MN33: Đánh giá trong giáo dục mầm non
  MN34: Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
  MN35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non
  MN36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non
  MN37: Quản lý nhóm/lớp học mầm non
  MN38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục
  MN39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
  MN40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non
  MN41: Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non
  MN42: Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non
  MN43: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non
  MN44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non
  B. Tài liệu khối Tiểu học  
  TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học, những giải pháp sư phạm
  TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người,  học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
  TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu
  TH4: Môi trường dạy học lớp ghép
  TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép
  TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép
  TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
  TH8: Thư viện trường học thân thiện
  TH9:Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
  TH10: Giáo dục hòa nhập
  TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe
  TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
  TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
  TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực
  TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
  TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
  TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học
  TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học
  TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học
  TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản
  TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học
  TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học
  TH23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin
  TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
  TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
  TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
  TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất
  TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số
  TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
  TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
  TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
  TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học
  TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học
  TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
  TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học
  TH36: Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm
  TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
  TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học
  TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
  TH40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
  TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục
  TH42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học
  TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học
  TH44: Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học
  TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em
  C. Tài liệu khối Trung học cơ sở  
  THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS
  THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS
  THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt
  THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS
  THCS5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
  THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
  THCS7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
  THCS8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
  THCS9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  THCS10: Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục
  THCS11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
  THCS12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS
  THCS13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
  THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp
  THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
  THCS16: Hồ sơ dạy học
  THCS17: Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
  THCS18: Phương pháp dạy học tích cực
  THCS19: Dạy học với công nghệ thông tin
  THCS20: Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học
  THCS21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
  THCS22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
  THCS23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  THCS24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
  THCS25: Viết sáng kiến trong trường THCS
  THCS26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
  THCS27: Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
  THCS28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên 
  THCS29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục
  THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
  THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
  THCS32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm
  THCS33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
  THCS34:Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
  THCS35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
  THCS36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
  THCS37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS
  THCS38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS
  THCS39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
  THCS40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục
  THCS41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS
  D. Tài liệu khối Trung học phổ thông  
  THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông
  THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT
  THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt
  THPT4: Phưng pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT
  THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT
  THPT6: Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT
  THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT
  THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT
  THPT9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh HPT
  THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiẻu só trongtrường THPT
  THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT
  THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong ké hoạch xây dựng kế hoạch dạy học
  THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
  THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT
  THPT16: Hố sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT
  THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
  THPT18: Phương pháp dạy học tích cực
  THPT19: Dạy học với CNT
  THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT
  THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
  THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
  THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
  THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học
  THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT
  THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục
  THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT
  THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
  THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
  THPT33: Giải quyét tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm
  THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT
  THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT
  THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT
  THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT
  THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT
  THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục
  THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT
  E. Tài liệu Khối Giáo dục thường xuyên  
  GDTX1: Giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân
  GDTX2: Sự hình thàn và phát triển các mô hình cơ sở GDTX ở Việt Nam
  GDTX3: Đặc điểm của đối tượng GDTX
  GDTX4: Hoạt động học tập của người lớn
  GDTX5: Nâng cao năng lực hiểu biết về cộng đồng và xây dựng môi trường học tập
  GDTX6: Phương pháp kỹ thuật để xác định vấn đề của cộng đồng và nhu cầu của người học
  GDTX7: Kỹ năng làm việc với cộng đồng
  GDTX8: Xây dựng môi trường học tập cho học viên GDTX
  GDTX9: Hướng dẫn, tư vấn cho học viên GDTX
  GDTX10: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  GDTX11: Chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên GDTX
  GDTX2: Khắc phục rào cản học tập cho học viên GDTX
  GDTX13: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên GDTX
  GDTX14: Lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực
  GDTX15: Nâng cao năng lực sử dụng các phương pháp dạy học tích cực của giáo viên
  GDTX16: Đổi mới phương pháp dạy học trong GDTX
  GDTX17: Một số phương pháp dạy học tích cực phù hợp với giáo dục thường xuyên
  GDTX18: Khai thác, ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học
  GDTX19: Thiết bị dạy học trong các cơ sở GDTX
  GDTX20: Khai thác, sử dụng, bảo quản, sửa chữa và tự tạo thiết bị dạy học
  GDTX21: Thiết kế giáo án điện tử và sử dụng phần mềm dạy học
  GDTX22: Hướng dẫn biên sạon giáo án
  GDTX23: Một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX
  GDTX24: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX
  GDTX25: Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ
  GDTX26: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX
  GDTX27: Một số kĩ năng cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp úng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ
  GDTX28: Nội dung và kĩ năng tư vấn cho Trung tâm học tập cộng đồng
  GDTX29: Xây dựng nguồn học liệu, phát triển hệ thống thông tin quản lý duy trì bền vững các trung tâm học tập cộng đồng
  GDTX30: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm học tập cộng đồng
  GDTX31: Một số kĩ năng cần thiết của giáo viên GDTX  để tham gia các hoạt động chính trị -xã hội
  GDTX32: Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học của giáo viên GDTX
  GDTX33: Kĩ năng viết báo cáo và phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm
  GDTX34: Tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên GDTX
  GDTX35: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong GDTX
  GDTX36: Giáo dục hoà nhập trong GDTX
Các ý kiến trao đổi xin gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, email: CucNG@moet.edu.vn

Trân trọng cám ơn.
 

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Trương Trọng Trí - Đăng lúc: 23/03/2015 10:04
ADMIN Kiểm tra lại Mục tiêu học 36 không có. TH35 tải về TH34, TH36 tải về TH35.
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn