Báo cáo công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Học kỳ I, năm học 2013 – 2014

Đăng lúc: Thứ bảy - 11/01/2014 10:24 - Người đăng bài viết: Phòng GD&ĐT An Minh
Báo cáo công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Học kỳ I, năm học 2013 – 2014

Báo cáo công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Học kỳ I, năm học 2013 – 2014

Thực hiện Công văn Số: 01/BC-KDCLGD ngày 03/01/2014 của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Phòng GD&ĐT An Minh báo cáo nhanh số liệu và tình hình thực hiện công tác kiểm định chất lượng đến cuối học kỳ I, năm học 2013 – 2014, như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài.
Cấp học, bậc học TS
trường
Tổng số trường hoàn thành BC tự đánh giá
(Số lượng)
  Tỉ lệ
(%)
Số trường được ĐGN
(Số lượng)
 
Tỉ lệ         (%)
Trường mầm non 08 03 37,50    
Trường tiểu học 28 16 57,14    
Trường THCS 12 12 100    
   Trường PT có
 nhiều cấp học
0 0 0    
Cộng 48 31 64,58 0 0
           

2. Kế hoạch thực hiện công tác học kỳ II, năm học 2013 – 2014
a. Nhiệm vụ trọng tâm
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy trình tự đánh giá ở các đơn vị theo kế hoạch. Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác KĐCLCSGD.
- Tiếp tục phổ biến đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về công tác KĐCLCSGD  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình tự đánh giá ở các cơ sở giáo dục theo kế hoạch đặt ra.
- Tăng cường vai trò quản lý, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác KĐCLCSGD.
b. Các nhiệm vụ cụ thể
- Rà soát các đơn vị đăng ký kiểm định chất lượng theo kế hoạch, tổ chức kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình tự đánh giá. Hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ để các trường làm tốt công tác tự đánh giá.
- Tiếp tục tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn bộ các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thực hiện các quy trình tự đánh giá. Tổ chức tập huấn theo từng cấp học, bậc học, đi vào từng nội dung cụ thể, các bước tiến hành cụ thể theo quy định. Tổ chức cho các trường học tập những đơn vị trong và ngoài huyện đã hoàn thành tốt báo cáo tự đánh giá để tổ chức thực hiện tại đơn vị.
- Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS đồng loạt thực hiện quy trình tự đánh giá theo phần mềm “Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục- ProSoft.QA” (Phòng GD&ĐT đã tổ chức tập huấn phần mềm cho các trường MN trong toàn huyện). Phòng GD&ĐT thống nhất sử dụng phần mềm này cho công tác kiểm tra tiến độ thực hiện công việc, thống kê báo cáo... (không yêu cầu trường báo cáo nếu không thật cần thiết). Các đơn vị trường hạn chế đến mức thấp nhất việc thực hiện in ấn biểu mẫu, phiếu đánh giá tiêu chí.. để góp phần hạn chế chi phí hoạt động cho nhà trường. Đảm bảo triển khai cách thức sử dụng, hoàn thành công tác cập nhật thông tin lên phần mềm “Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục” trước ngày 20/11/2013. Đối tượng triển khai là thành viên hội đồng tự đánh giá của nhà trường. Trong đó, các thành viên được quản trị cấp tài khoản riêng và được chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ chính từ tiêu chí cụ thể.
- Trong năm học 2013-2014 tiếp tục tập trung chỉ đạo 90% trường Mầm non và phổ thông hoàn thành báo cáo tự đánh giá. Có 05 trường (Mầm non Thị trấn, Mầm non Đông Hòa, TH Thị trấn 1, TH Đông Hưng 1, THCS Đông Hưng A và THCS Thị trấn Thứ 11) hoàn thành báo cáo tự đánh giá đạt ít nhất mức độ 1 và đăng ký kiểm định chất lượng với Sở GD&ĐT.
- Trong kiểm tra đánh giá, Phòng sẽ có kế hoạch phân công các trường kiểm tra chéo lẫn nhau để đóng góp ý kiến, học hỏi kinh nghiệm về thực hiện công tác thông qua phần mềm.
 Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác Kiểm định chất lượng đến cuối học kỳ I, năm học 2013 - 2014./.

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

Nhân sự cơ quan

Kế hoạch công tác

Văn bản chỉ đạo

Albums ảnh

Video clip

Tin nhắn nội bộ (BulkSMS)

Quản lý văn bản CloudOffice

Thống kê GDTH (EQMS)

Website Dự án VNEN

Website Dự án SEQAP

Website Bộ GDĐT

Website Sở GDĐT Kiên Giang

Website CĐGD An Minh

Hệ thống Email Bộ GDĐT

Hệ thống Email Sở GDĐT

Phần mềm PCGD - CMC

Phần mềm KĐCL Mầm non

Phần mềm KĐCL phổ thông

Giáo trình điện tử

Hệ thống Email Phòng GDĐT

Đăng ký nhận tin

Nhập vào email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ http://anminh.edu.vn